Lezers vertellen over hun fietservaringen in Antwerpen

Slechte fietspaden, gevaarlijke kruispunten, straten zonder fietsstrook? "Dat kan niet", dachten we. "Toch niet in Antwerpen, dat zich als fietsstad wil profileren."

bsouffreau

Maar u deelde met ons dat het niet altijd fijn fietsen is in Antwerpen. We zetten de meest interessante mails op een rijtje.

Neem ook een kijkje op de webpagina waar u een overzicht hebt van alle binnengekomen reacties.

U fietst naar het werk. Welke afstand legt u af (heen)?
Minder dan 1 kilometer
107
(8.00%)
Tussen 1 en 5 kilometer
426
(31.86%)
Tussen 5 en 10 kilometer
330
(24.68%)
Tussen 10 en 15 kilometer
188
(14.06%)
Tussen 15 en 20 kilometer
87
(6.51%)
Meer dan 20 kilometer
199
(14.88%)
   

Van Zandvliet naar Total Raffinaderij

Ik rij van Zandvliet naar de Total Raffinaderij Antwerpen (Scheldelaan 16).

Er is een nieuw fietspad aangelegd vanaf Antwerpen over de hele Scheldelaan tot juist voorbij BASF. Daar kan je oversteken naar Nederland. De laatste kilometers, verder naar Zandvliet, zijn niet vernieuwd.

Ik denk dat 95% van de fietsers, die hier passeren, toch langs dit oude traject doorrijden (werkverkeer). De "toeristen", die vooral in de zomer rijden, nemen misschien af en toe de afslag.

Het nieuwe fietspad is een hele verbetering, maar er zijn toch enkele minpunten:

 • Tijdens een regenperiode en lang daarna blijft er veel water liggen.
 • De doorgangen over de bruggen aan de verschillende sluizen zijn nog steeds gevaarlijk. Als je de kant van het fietspad zou blijven volgen, rijdt je soms in tegenovergestelde richting van het gemotoriseerd verkeer. Als je oversteekt, heb je het probleem van de treinrails die je moet "dwarsen". Er zijn ook geen fietspadenmarkeringen op de bruggen.
 • Ter hoogte van het kruispunt aan het dorpje Lillo heb je een zeer slecht overzicht als je richting Antwerpen rijdt. Vanuit Antwerpen is er geen probleem. In de plaatselijke (polder)pers is er al gereclameerd door bepaalde autobestuurders. Fietsers zouden te snel over dit kruispunt rijden. Zelfs al rijd je traag, kan het nog gevaarlijk zijn. Beide partijen moeten voorzichtig zijn. Een oplossing zou kunnen zijn dat er enkele struiken aan het kruispunt worden verwijderd. Er is dan een beter overzicht voor alle bestuurders die het kruispunt moeten overrijden.
 • Op bepaald plaatsen rijden we in het donker. Normaal wordt het fietspad verlicht door de straatverlichting. Op sommige plaatsen (Lillo - kruispunt Thijsmanstunnel - brandweerkazerne) verlaat het fietspad de straatverlichting om achter door te passeren. Als je dan 's morgens heel vroeg of 's avonds heel laat (dikwijls dan nog in regenweer) moet rijden, is het "pikkendonker" en gevaarlijk. Er zitten eveneens veel konijnen die voor en tussen de wielen lopen.
 • Ook werden op deze plaatsen wegmarkeringen aangebracht waarover als eens uitgegleden wordt. Als het regent zijn deze markeringen onveilig. Hier zou verlichting ook al een stukje helpen.
 • De fietspaden worden ook niet voldoende onderhouden. Het ligt vol zwerfvuil en vooral vol steentjes, glas en andere zaken waarover je kan vallen en lek kan rijden.

Al bij al is het nieuwe fietspad een grote verbetering, enkel misschien nog enkele aanpassingen.

Rudi Geeraert


Kruispunt VIIe Olympiadelaan en Jan De Voslei

Meest absurde siuatie in Antwerpen - waarschijnlijk ontworpen door een niet-fietsende ontwerper:

Als je met de fiets op de Jan Van Rijswijcklaan rijdt richting Wilrijk stopt het fietspad ter hoogte van één drukste kruispunten van de stad plots en zonder enige aanwijziging ter hoogte van de Jan De Voslei/VIIe Olympiadelaan. Hoe moet je met je fiets veilig naar de overkant geraken waar plots wel weer een fietspad opduikt overigens moet je dan een 10-meter verder weer oversteken (zonder verkeerslichten!!!) op een razenddrukke rijbaan van de Boomsesteenweg.

Gert Van Bunderen


Jaagpad Schoten

Enkele voorbeelden van een lamentabel fietsbeleid in deze stad. Naast het Albertkanaal,op het grondgebied van de stad en grenzend aan Schoten ligt een jaagpad dat ook gebruikt wordt als fietspad (verplicht). Het wordt dagelijks gebruikt door fietsers als invalsweg naar en van de haven.

Je moet al een halve kamikazepiloot zijn om dit dagelijks te willen doen,temeer omdat je ergens onderweg verplicht wordt om het fietspad te verlaten en je te begeven naar de rijbaan, waar zwaar vrachtverkeer je voorbijvliegt tegen 70 km/u of meer.

Gevolg: in het beste geval lange files op de Vaartkaai/Metropoolstraat.

Op het fietspad naast de Scheldekaaien, thv de Waagnatie, heeft mijn vriendin zich wekenlang-zonder overdrijven en na enkele telefoontjes naar de stad en foto's naar de pers- moeten wringen en laveren tussen de glasscherven en rommel allerhande die daar te vinden was na het Laundry Day evenement.

Bij de recente sneeuwval was er enkel aandacht voor de rijweg, fietspaden werden zowat overal schromelijk genegeerd.

Dit zijn maar enkele voorbeelden, de volledige lijst is quasi eindeloos denk ik.

Janssens en z'n ploeg moeten eens dringend gaan beseffen dat deze stad ook plezant moet zijn voor z'n gewone bewoners, die zijn er immers ook naast toeristen, jachthavenkampeerders en loftbewoners.

Bart Smets, Antwerpen


Gitschotellei te Berchem & Borgerhout

Reeds vele jaren wordt de slechte toestand van dit fietspad aangeklaagd, ook tijdens vergaderingen met het districtsbestuur.

In de loop van vorig jaar werd het gedeelte in het district Berchem heraangelegd. Op het gedeelte te Borgerhout blijft het uitkijken voor uitstekende stenen en gleuven tussen de stenen en dat vlak naast de tramsporen. Het is een druk gebruikt fietspad o.a. ook door schoolkinderen. Het is dus onbegrijpelijk dat het allemaal zo lang moet duren en dat samenwerking tussen de districten zo moeizaam verloopt.

Ann Barrea, Borgerhout


Herentalsebaan en Muggenberglei

Op 8 augustus ll. heb ik via het meldingsformulier op de website van stad Antwerpen melding gemaakt over de problemen met de verbinding van het fietspad van de Herentalsebaan (gewestweg) te Deurne-Zuid met de Muggenberglei daar.

Ik heb hierover binnen de week een uitvoerig antwoord op gekregen. Groot was mijn verwondering dat ik, uit de mij toegestuurde informatie, kon afleiden dat deze verbinding al was voorzien in het jaar 1998, tijdens de her aanleg van de Muggenberglei destijds.

Méér dan 10 jaar na datum dus! Het is wel duidelijk dat hierover, door zowel het Vlaams Gewest als de stad Antwerpen, geen enkele opvolging is geweest over het uitvoeren van deze werken daar deze verbinding van beide fietspaden tot op heden nog steeds niet is verwezenlijkt.

Patrick Schepers


Essensesteenweg in Brasschaat

Als enthousiaste fietsliefhebbers maken we regelmatig uitstappen in het fietsnetwerk Vlaanderen.

Wat ons vanzelfsprekend opvalt is de erbarmelijke staat van de fietspaden. Wat ons echter (zeker voor mezelf sprekend) mateloos ergert is het onderhoud aan recent aangelegde fietspaden, die omwille van onveiligheid (terecht) aangelegd werden.

Eén sprekend voorbeeld is het fietspad dat in Brasschaat naast de Essensesteenweg is aangelegd, en ongeveer 2 jaar in gebruik. We zijn opgelucht over de aanleg, maar teleurgesteld in het onderhoud, lees géén onderhoud. De oorspronkelijke breedte is op vele plaatse gehalveerd door de vergroeiing, maar op sommige plaatsen slechts één fietser breed. Dit fietspad werd aangelegd om de schoolgaande jeugd veilig naar de scholen in Kalmthout te laten fietsen.

Mijn vraag: als men miljoenen in fietspaden investeert, waarom is men dan zo dom om geen budget voor onderhoud te voorzien? Waarschijnlijk is dat gewoon politiek spel, korte termijn en daarna is het aan een ander, ik vind dat men nogmaals onverantwoord investeert, want wanneer het niet meer te doen is en er ongelukken gebeuren, zal dit aangeklaagd worden, dan zullen er budgetten vrijgemaakt worden, maar dan is het kwaad geschied.

De aanleg kost factor 5, onderhoud factor 1, herstellen wanneer het onderhouden werd kost factor 3, hertsellen na verwaarlozing kost factor 10..., hier wringt het schoentje, we stevenen er opaf. Nu kan men hier nog ingrijpen, op de meeste andere plaatsen is dat helaas niet meer mogelijk.

Gert van Bergen, Brasschaat


Ring oversteken richting Leien

Enkele keren per week breng ik mijn zoontje per fiets naar de kleuterschool en moeten wij van Borgerhout de ring oversteken richting Leien.

Aan de lichten vóór de brug waar Luitenant Lippenslaan overgaat naar Plantijn Moretuslei en waar we de Singel moeten oversteken daar is een verhoog dat we moeten afrijden dat toch wat té hoog is...

Elke keer als we daar overrijden en met een onvermijdelijke smak neerwaarts gaan om onze weg verder te zetten, reageerde mijn zoontje van 4jaar afgelopen vrijdag: 'Mama, ik heb er genoeg van... de mensen moeten deze berg weghalen!'

Tali


Overal perfect fietspad

Fietsen in de stad lukt perfect. Mijn traject loopt van Berchem station tot aan de leeuwenrui en ik heb overal perfect fietspad. Nergens is het echt gevaarlijk.

Het grote probleem van de fietser zijn asociale voetgangers en automobilisten! Zij moeten is leren dat een fietspad niet dient om op te wandelen, dat het geen wachtruimte is voor het rode licht of geen parkeerstrook is. Alleen daardoor worden er gevaarlijke situaties gecreeërd. En vaak denken zij die in de weg staan dan ook nog dat ze niets verkeerd doen!

Voor de rest is het in de binnenstad zowat overal perfect fietsen, maar je moet als fietser wel de nodige dosis lef hebben, je moet je plek tussen de auto's opeisen en geen schrik hebben om dat aan hen duidelijk te maken.

Het kan natuurlijk altijd beter, maar ik heb geen klachten over fietsinfrastructuur in de binnenstad, enkel over de medeweggebruikers!

Wouter Goetschalckx


Boomsesteenweg

Als fietser moet je echt uitzien op bepaalde fietspaden en vooral het fietspad van de Boomsesteenweg. Het fietspad daar is al jaren in slechte staat.

Henri Rincheval


Avontuur op Turnhoutsebaan

Ik woon in hartje Borgerhout. Mijn partner en ik werken beiden in de stad en zijn hier een aantal jaren geleden bewust komen wonen om het te kunnen doen met 1 wagen.

Wij fietsen vaak richting centrum. Slechts een kwartier duurt het voordat we aan de kathedraal zijn. Een kwartier dat je leven kan veranderen: zigzaggen op de Turnhoutsebaan, openslaande autodeuren, geplet tussen de bus en het trottoir, toeterende auto's als je met twee naast elkaar fietst...Telkens een hels avontuur dat we nadien met iets stevig moeten doorspoelen als we het weer overleefd hebben.

Hoelang we nog 'zo bewust' hier blijven wonen weten we niet, na zo'n fietsavontuur toch elke keer een dag minder!

Sarah Gondry


Gruwelijke route

Ik fiets elke dag de volgende gruwelijke route naar mijn werk: Ik vertrek uit Borgerhout (ik woon vlakbij het Rivierenhofpark /Collegelaan) en ik eindig bij het koningin astridplein. (Ik werk als chef in het Park Plaza Hotel).

De eerste 500 meter tot aan het kruispunt stenenbrug - singel - turnhoutsebaan gaat goed. Er licht weliswaar al 3 maanden veel gebroken glas op het fietspad van de brug , maar daar rijd ik maar omheen (2 lekke banden aan overgehouden). Maar dan begint het: je steekt de kruising over en dan heb je nog zo'n 5 meter fietspad die abrupt stopt. Zoek het van hier af maar uit beste fietser , is de boodschap van de stad. Vanaf daar mag je over de straat fietsten tussen de tram rails en de auto's. Dat hier goed moet opletten is overbodig om te zeggen , maar toch. Ik ga dan linksaf , de turnhoutse baan op. De verzekeringsagent zal mijn verzekering direct stop zetten wanneer hij of zij ziet wat voor capriolen ik hier moet uit halen met gevaar voor eigen leven! Er is dus geen fietspad , de auto's rijden zo dicht tegen de rechts dat je er bijna of niet langs kan. De auto's stoppen zomaar plotseling voor jou op de weg. Je moet dan echt in de remmen knijpen. Dan wil je er rechts langs , vliegt de deur open en lig je net zoals ik al een paar keer op de straat te kijken. En dan krijg je nog een grote bek van degene die roekeloos uit de auto stapt. Terwijl hij voor zijn eigen gemak daar maar uitstapt ipv verder te stoppen op een parking. En dan heb je nog de auto's die gewoon midden op de weg stil staan. Ze staan dan te kletsen met andere bekende uit het land van origine , of ze wachten op iemand die even winkelen is.

Als je dat stuk hebt overleeft, en je komt weer een stuk fietspad tegen, dan moet je niet al te blij zijn! Naast dat fietspad stopt de bus. Met als gevolg dat er mensen roekeloos zonder te kijken op het fietspad belanden , en waar jij je doorheen een weg mag banen (als je dat lukt). En dan langs de voetgangers die op het fietspad staan te wachten om over te steken op het zebrapad, rechtsaf slaan , en ik ben bij de ingang van mijn werk. Oef….

Ik ben meestal heel blij als ik weer zonder problemen op mijn werk ben aangekomen. Maar 's-Avonds moet ik weer dezelfde weg terug.

Ramon van de Griendt


Fietsen in de stad

Ik woon al sinds 1992 in de oude stad en ben werkzaam in het vastgoed. Ik verplaats me vrijwel altijd fietsend omdat het gewoonweg met de auto niet meer te doen is. Sinds een jaar of 4 brengen we ook onze kinderen op de fiets naar school. Al moeten we maar van de Groenplaats naar De Meir, deze kleine afstand is op de fiets een hachelijke onderneming geworden. De Groenplaats is in de herfst en winter een grote glijbaan, als je niet oppast schuif je gewoon onderuit! Het kruispunt Meirbrug/Meir is een goed voorbeeld van hoe het niet moet. Volgen we vanuit de Groenplaats gewoon de weg dan mogen we aan de lichten - op de hoek met de Huidevettersstraat - alleen maar rechts af. Rechtdoor de Meir oprijden mag niet, maar we doen het wel, tot groot genoegen van de politie die steeds meent ons arme fietser daar op te wijzen. Rijden we met de voetgangers mee over het zebrapad moet de Politie ons er ook nog eens op wijzen dat die alleen voor voetgangers is. Terwijl alle auto's en vrachtauto's gewoon de Meir wel oprijden!. We rijden nu langs de andere kant en steken via het zebrapad over op de hoek met het Sint Kathelijnevest, waar 's morgens de Politie post vat om wederom ons arme fietsers en scholieren er op te wijzen dat dit allemaal niet kan. Wat die voetgangers betreft moet je ook maar eens goed kijken. De voetgangerslichten staan slechts 12 seconden op groen, zodat je geen tijd hebt om fatsoenlijk over te steken. Als het druk is met winkelende mensen wordt het helemaal een zootje! Ondanks het feit dat ze onlangs het kruispunt hebben heraangelegd? (mooi woord voor asfalt neer te kwakken) is er aan deze situatie niets maar dan ook niets veranderd.

Maar goed, als we eenmaal op de Meir rijden is dat 's morgens een waar eldorado! Het is een op en neer gerij van vrachtwagens die komen lossen, vuilniswagens, werfauto's en noem maar op. En daar moeten wij doorheen loodsen. Maar het leukste moet nog komen. Rijden we eenmaal de Eikenstraat in, dan komt er een vloedgolf van vrachtverkeer, camionnetjes en zo voorts op je af. Nu is de Eikenstraat nog geen 4 meter breed, dus u kunt het wel raden. Het hele wegdek is er inmiddels al bezweken onder de tonnen gewicht van de vrachtauto's, en het trottoir volledig kapot gereden. 's avonds de kinderen ophalen gaat een stuk beter en is het slalommen op de Meir een leuke uitdaging geworden! We hebben het een tijdje over de Lange Nieuwstraat geprobeerd. Maar met dat Lange is het dan ook allemaal mee gezegd. De lange Nieuwstraat is alleen maar Lang, Nieuw allang niet meer! De trams gillen er doorheen, de rijbaan is gewoonweg te smal om op te fietsen, en er is al meer dan een jaar een bouwwerf waar je niet omheen kunt. Bovendien wil de stad er geen drempels plaatsen om het verkeer te vertragen, terwijl er op een afstand van 150 meter vier, ja u leest het goed, vier scholen zijn! Ronduit belachelijk.

Om vervolgens maar te zwijgen over de heraangelegde Lange Gasthuisstraat, die is na de ingang van de tunnel zo smal dat als je er fietst, het achteropkomende verkeer je niet voorbij kan. Ik vind dat niet erg, rijden ze je hopelijk niet vanachter van je sokken, maar ze hadden toch op z'n minst een fietspad kunnen aanleggen! Eenmaal de bocht om bij de Leopoldplaats zijn er ineens doppen in het wegdek aangebracht die een fietspad moeten afbakenen. Kom je dan aan het kruispunt met de Leien dan wordt het al wat beter. Maar niet voor de fietsers die van de Mechelsesteenweg komen. Ook al zo'n ramp. De voetgangers mogen daar rechtdoor oversteken, de fietsers moeten eerst een stuk naar rechts om vervolgens de Leien over te steken rechts langsheen de Nationale Bank. Dus wat doet iedereen, lekker met de voetgangers mee oversteken. Je gaat toch niet omrijden!

Over de Oude Stad zelf zwijg ik maar beter, de Nationalestraat is ook al zo'n ramp, daar is voor een fietser geen plaats! Eigenlijk is de hele Oude Stad een ramp, nergens zijn fietspaden, overal liggen nog steeds kasseien, dus is het meestal bij het minste druppeltje regen spekglad, en is de afstand tussen de trottoirband en de tramrails op de meeste plaatsen maar 50cm zodat A. de tram achter jou moet blijven rijden, (lekker zo'n hijgende en bellende tram in je nek) en B. het tramverkeer onnodig vertraging oploopt (tot groot ongenoegen van de bestuurders en de passagiers (agressie!)).

Bekijk ik alles goed hebben ze in Antwerpen slechts een fietspad langs de Schelde, en een langs de Leien. Niet omdat ik n'n Hollander ben, maar hier in Antwerpen hebben ze van fietsmobiliteit duidelijk geen kaas gegeten!

William Van De Luijtgaarden


Vrachtwagens op het fietspad

Wij voeren als buurtcomité reeds 2 jaar een strijd tegen vrachtwagens die parkeren op het fiets- en voetpad in de Terlindenhofstraat in Merksem, zonder enig resultaat. Wij hebben als buurt deze gevaarlijke mistoestand aangeklaagd bij alle mogelijke instanties, zonder enig resultaat tot vandaag.Nochthans maakt het fietspad deel uit van een belangrijk fietsnetwerk door de stad. De terlindenhofstraat is een enkele richtingstraat met in de rijrichting aan de rechterzijde parkeer en stilstaan verbod, volgens vrachtwagenbestuurders is dat niet op hen van toepassing.

Janssens C en buurtbewoners, Merksem


15 kilometer naar het werk

Ik fiets elke dag zo'n 15 km naar het werk; Heen en terug is dit dus zo'n 30 km.

Door dit te beginnen doen is het me duidelijk gworden dat fietsers van geen tel zijn in het huidige verkeer. Infrastructuur voor fietsers wordt aangelegd in functie het snel rijdend verkeer (auto,s bussen, trams, taxis). Als er gevaarlijke situaties zijn dan zijn die gewoonlijk in de eerste plaats het gevaarlijkst voor de fietsers.

Verder is er nog het gedrag van enkele automobilitsen die niet kunnen hebben dat een fietser zijn plaats in het verkeer MOET opeisen.

Enkele voorbeelden.

 • Geen fietspaden. Voorbeelden Centrum Brasschaat, dit wordt nu wel heraangelegd. Maar het toppunt is toch wel het centrum van Merksem. De Bredabaan is hier enkele jaren geleden heraangelegd, maar enkel voor tram en bus en met GEEN ENKELE aandacht of inspanning voor de fietsers.
 • Bij slecht weer (sneeuw, ijzel) worden fietspaden nooit geruimd. Toegegeven voetpaden meestal ook niet.
 • Ovoldoende afwatering van de rijbaan waardoor fietsers een grote bocht moeten maken langs de plassen die meer op meren lijken. Men kan dan kiezen tussen een uiterst gevaarlijk maneuver of een douche door het voorbij rijden verkeer wat dwars door de plassen rijdt. Vb. locatie sportpaleis / schijnpoort aan het benzinesation.
 • Er is te weing duidelijke afscheiding tussen voet en fietspad waardoor voetgangers denken dat het een groot voetpad is en dus op het fietspad lopen, of zch onverwacht van voet- naar fietspad begeven, wat nog gevaarlijker is.
 • Daar waar geen fietspad is wordt je continu door de auto's in de goot gerden. De 1 meter plaats die moet worden gelaten bestaat gewoon niet.
 • Puttendeksels liggen vaak in het fietspad. Die zijn bij regenweer soms zeer glad.
 • Ik het algemeen zijn fietspaden slecht onder houden en stom aangelelgd. Alle comfort (effen wegdek voor de automobilist) en geen comfort voor de fiesters (boomwortels die het fiestpad omhoog duwen, putten, drempels, hoeken van 90 graden, enz.)
 • Letterlijk opzettelijk van je sokken worden gereden omdat je volgens de automobilisten het verkeer hindert, de baan is immers van hun alleen. Meegemaakt in de kerksrtaat / pothoekstraat. En dit tot 2x toe. Meestal is er dan geen politie in de buurt, of wordt er geen aandacht aan besteed.
 • Verder een punt van ergernins over de mede fietsers. Slecht onderhouden fietsers, ogedisciplineerd gedrag, maar vooral geen of zeer slechte verlichting.

Peter Boons, Brasschaat


Hoek Plasstraat en Antwerpsesteenweg

De fiets- en voetgangersoversteek aan de hoek Plasstraat en Antwerpsesteenweg te Hoevenen is ronduit gevaarlijk. Automobilisten, die hier maar 50 mogen rijden storen zich daar niet aan, nog minder aan het feit dat ze voorrang moeten geven aan mensen die via de oversteek (zeebrapad) willen oversteken. Gerichte controles zijn hier zeker nodig, of moeten er weer eerst doden vallen?

Leo De Meyer, Stabroek


Hobbelsteentjes op de Leien

Waarom werden voor sommige fietspadstroken op de 'nieuw aangelegde' leien (bijvoorbeeld aan de Nationale Bank) hobbelsteentjes gebruikt ipv een confortabele gladde asfalt ? Oogt dit beter ? Ik durf er op wedden dat de ontwerper hiervan nog nooit op een fiets gezeten heeft... Een gemiste kans.

Anderzijds een pluim voor de het nieuw aangelegde fietspad op de Mechelsesteenweg. Alleen de oversteek naar de Nationale Bank mocht wel wat eenvoudiger. Schuinweg ipv het tijdrovende ommetje.

Hugo Troch


Kruispunt Boomsesteenweg en Gaston Fabrelaan

Ik fiets heel veel en graag op het kruispunt Boomsesteenweg en Gaston Fabrelaan is het zeer gevaarlijkjom over te steken! Soms stopt er een automobilist terwijl een andere toch die auto voorbij wil steken totaal geen respect voor de fietser! Ook op de Kleine Steenweg in Wilrijk kan je u niet veilig voelen als fietser! Wel fiets ik graag op het fietspad van de Spoorweglaan behalve tijdens de uren dat de schoolgangers daar paseren. Ze houden geen rekening met tegenliggers rijden met 2 of 3 naast elkaar op het laatste moment gaan ze opzij vinden dit blijkbaar plezant!

Annie Colli


Enkele pijnpunten in Antwerpen

Enkele jaren geleden was er al een blokkade vanwege de onveilige toeren die men moest uithalen om het kruispunt Boomsesteenweg-Olympiadelaan-Jan de Voslei- Jan Van rijswijcklaan over te geraken als fietser of voetganger. Ondertussen is er nog niets veranderd. En hier zijn ettelijke scholen gevestigd vlabij met honderden fietsers. Hoever staat men daarmee ? Wie is en wanneer valt de eerste dode dit jaar?

Fietspad Gitschotellei in Berchem/Borgerhout is levensgevaarlijk, in erbarmelijke staat en vlak naast een tram. Wie is de eerste om eronder te vallen? Er is nochtans plaats genoeg.

Oversteek van De Mechelsesteenweg naar de Leopoldstraat aan de Nationale Bank. Kan de ontwerper van dit kruispunt zelf eens de fiets nemen en zijn resultaat aan de lijve ondervinden?

Kruispunt Stanleystraat-Cobdenstraat-Guldenvliesstraat is ook zo'n miskleun.

De Keyserlei, ook een ramp voor fietsers.

Astridplein, ook ontworpen door iemand die nooit fietst.

Omgeving Edgard Ryckaertsplein aan Berchem Station, de bussen rijden je van je fiets. Enfin, er is nog werk aan de winkel, maar je moet het wel willen zien!

Ivo Vermeulen

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio