70 procent meer stalking via internet

Het aantal feiten van stalking via het internet steeg de voorbije drie jaar met ruim twee derde tot 3.970 in 2007. Dat deelde minister van Justitie Jo Vandeurzen mee aan senator Hugo Vandenberghe.

wverhaert

Kent u iemand die het slachtoffer werd van internetstalking? Of werd u zelf ooit digitaal gestalkt? Stuur dan een reactie naar reacties@concentra.be!

Stalking via het internet vertegenwoordigt nu 15 procent van àlle 26.419 belagingen. Ook dat percentage is gestegen, want in 2005 was het nog maar 11,8 procent.

Vandenberghe wilde vooral weten hoe Justitie belaging onder een valse naam gaat aanpakken. Vandeurzen meldde dat de Federal Computer Crime Unit daarvoor een werkgroep heeft opgericht. Die moet twee dingen doen:

  • Adviseren of je zwaarder moet gestraft worden als je via het internet een misdrijf pleegt (racisme, kinderporno, belaging) onder een valse naam.
  • Adviseren of een apart misdrijf “identiteitsdiefstal” nodig is om mensen te straffen die iemands echte naam gebruiken om zogenaamde grapjes uit te halen.
  • JDW