Koekelberg wil af van "partijdige" tuchtprocedure

Volgens politiechef Fernand Koekelberg zijn zijn rechten in het dossier rond de betwiste benoemingen van zijn secretaresses flagrant geschonden. Dat schrijft hij in het verdedigingsrapport dat hij vorige week heeft ingediend.

ikerremans

Koekelberg noemt de tuchtprocedure tegen zijn persoon partijdig en wil dat ze niet-ontvankelijk wordt verklaard.

Te goeder trouw

De commissaris-generaal van de federale politie zegt dat hij altijd te goeder trouw heeft gehandeld bij de bevordering van zijn twee secretaresses, Sylvie Ricour en Anja Savonet.

Maandag had Koekelberg een onderhoud met Monique De Knop, de voorzitster van de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken.

Hij wil ook zes mensen laten getuigen. Daarbij zitten Jan Kerremans, de kabinetschef van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open Vld) en Christa Debeck, de voormalige medewerkster van Dewael.

Sanctie

Minister Dewael heeft vijftien dagen de tijd om een beslissing te nemen over een tuchtsanctie. Vast staat wel dat Fernand Koekelberg naar de Raad van State zal stappen, eender welke sanctie hij krijgt, aldus Het Laatste Nieuws dat het verdedigingsrapport kon inkijken.

Nu in het nieuws