Fortis-coupon voor kleine aandeelhouders op de helling

De Fortis-coupon die de regering zou toekennen aan de kleine aandeelhouders als vergoeding voor de verkoop van Fortis aan BNP Paribas, staat ter discussie. De Raad van State twijfelt of het toekennen van die coupon aan bepaalde aandeelhouders geen schending is van het gelijkheidsbeginsel.

ghouben

De coupon in kwestie, die recht geeft op een nog te bepalen vergoeding, zou enkel kunnen opgetrokken worden door natuurlijke personen (dus geen bedrijven of andere rechtspersonen). Elke natuurlijke persoon kan maximum 5.000 coupons inbrengen. Bovendien mogen de Fortis-aandelen niet gekocht zijn na 1 juli dit jaar.

Huiswerk opnieuw maken?

In een advies waarschuwt de Raad van State dat deze criteria misschien het gelijkheidsbeginsel in de grondwet schenden. De criteria moeten objectief en redelijk verantwoord zijn. In de eerste toelichting bij de wettekst over de coupon had de regering Leterme zelfs helemaal geen verantwoording bijgevoegd. Dat is intussen wel gebeurd. "Als sommige criteria niet kunnen worden verantwoord, zou de regering beter de hele regeling herzien", aldus de Raad van State.

MEER OVER Raad van State

Nu in het nieuws