Open Vld wil van Engels derde taal maken in Brussel

Open VLD-Brussel heeft zaterdag op haar ledencongres voorgesteld om het Engels als derde administratieve taal in te voeren in de hoofdstad.

jrosquin

Daarnaast pleitten de Vlaamse liberalen van Brussel voor de oprichting van een Brusselse stadsgemeenschap over de gewestgrenzen heen. Dat verklaarde Sven Gatz, voorzitter van Open VLD-Brussel zaterdag.

Brussels Metropolitan Region

In het ”Liberaal manifest voor een open stad” dat zaterdag aan het ledencongres werd voorgelegd, pleit Open VLD-Brussel voor het Engels als administratieve taal in gewestelijke en gemeentelijke communicatie en dienstverlening.

De redenen voor dit voorstel liggen volgens Gatz in de rol van Brussel als Europese hoofdstad en het aantal anderstaligen dat volgens recente studies zou oplopen tot 30 à 33 procent.

De Brusselse liberalen zien ook heil in de oprichting van een Brusselse stadsgemeenschap of de ”Brussels Metropolitan Region”, zoals eerder al voorgesteld door de Brusselse werkgeversorganisaties.

”We spreken hier niet over een uitbreiding van Brussel maar wel over een overlegplatform met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de provincies Vlaams- en Waals Brabant als belangrijkste partners”, aldus Gatz. ”In eerste instantie zouden eerder neutrale dossiers als ruimtelijke ordening en mobiliteit binnen deze structuur kunnen behandeld worden.”

MEER OVER Brussel