Alternatievenonderzoek niet vrij van belangenvermenging

De Vlaamse regering besliste eind oktober om het consortium Arup UK/Sum research de opdracht te geven voor een onafhankelijk onderzoek naar de Oosterweelverbinding. Volgens de krant De Standaard zou de toewijzing van het contract niet helemaal correct zijn verlopen. De 'verklaring op erewoord' over de onafhankelijkheid van het consortium zou niet kloppen.

jvandermosten

Procedure

De Vlaamse regering wou het onderzoek naar het beste traject voor de Oosterweelverbinding zonder een zweem van partijdigheid voeren. Naast het officiële traject van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), werden ook het tunneltraject van stRaten-generaal en de studie van Horvat&Partners opnieuw op hun haalbaarheid geëvalueerd. Het evaluatieteam dat op het kabinet van minister-president Kris Peeters (CD&V) werd samengesteld, moest dan ook een strikte onafhankelijkheid garanderen.

Kandidaten die al voor de BAM gewerkt hadden, werden geweerd. Zo werd ook de onderzoeksgroep van de Technische Universiteit Delft niet geschikt bevonden. Het alternatief van Horvat&Partners was namelijk mee opgesteld door een professor van de Nederlandse universiteit. De opdracht werd dan gegeven aan de enige andere kandidaat: het consortium Arup UK/Sum research. Nochthans bleek ook hier de onafhankelijkheid niet gegarandeerd.

Feiten

De directeur van Arup Nederland, Joop Paul, zou gewerkt hebben voor de kwaliteitskamer die de BAM had ingesteld om de offertes van de verschillende aannemers te evalueren. Hij zou dus een hand hebben gehad in de goedkeuring van het Geoptimaliseerde Middentracé, het officiële traject van de BAM. Bovendien gaf de Inspectie van Finaciën een negatief advies omdat een onderaannemer van het consortium advies had geleverd aan TV SAM, het studiebureau dat door de BAM werd geconsulteerd.

De 'verklaring op erewoord' zou echter zonder voorkennis van deze feiten zijn aangenomen. Arup Nederland en Arup UK/Sum research werken onafhankelijk van elkaar. Bovendien zou het consortium een nieuwe offerte hebben ingeleverd waarin van de bewuste onderaannemer geen sprake meer is. Dan blijft nog één belastend feit over. Jacques Timmerman, gedelegeerd bestuurder van Sum, zou vorig jaar aanwezig zijn geweest op een persconferentie van actiegroep stRaten-generaal. Volgens initiatiefnemer Manu Claeys was hij daar om te oordelen of stRaten-generaal valabele vragen stelden over een alternatief voor het officiële tracé.

De Vlaamse overheid ziet echter geen probleem en de regering spreekt over de mogelijke belangenvermenging als een 'verschoonbare dwaling'. Het consortium was niet bereikbaar voor commentaar.

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring