Peeters geen voorstander van parallelle onderhandelingen

Peeters geen voorstander van parallelle onderhandelingen

Peeters geen voorstander van parallelle onderhandelingen

Print
Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) wil dat er voor het einde van 2008 communautaire deelakkoorden worden afgesloten. Hij wil echter niet dat de communautaire gesprekken samenvallen met de onderhandelingen over Brussel en de benoeming van de burgemeesters in de Brusselse Rand.

MR-voorzitter Reynders stelde zich onlangs de vraag of de zaak rond de Brusselse burgemeesters binnen of buiten de communautaire dialoog besproken moest worden.

'Niet wijs'

Kris Peeters zei dindag op Canvas dat hij geen voorstander is van parallelle onderhandelingen. "Wanneer er verschillende platformen worden georganiseerd waar op hetzelfde moment gesproken wordt over zaken waarvan uitdrukkelijk was gezegd dat men er niet ging over spreken, ik denk dat niet wijs is."

Conclusies trekken

Peeters herhaalde ook dat hij snelle akkoorden wil. "Ik heb altijd gezegd: ik laat niet met mijn voeten spelen. Er moeten zeer snel deelakkoorden kunnen afgesloten worden. Als dat niet het geval blijkt, dan zal de Vlaamse delegatie haar conclusies trekken", aldus Peeters.
Nu in het nieuws