Hoe kan de mobiliteit in Vlaanderen verbeterd worden?

Vlaanderen moet meer gebruikmaken van goederentransport via water en spoor en het wegverkeer moet veiliger en milieuvriendelijker worden. "Ons doel is om van Vlaanderen een economische topregio in Europa te maken", zegt Karel Vinck, voorzitter van ViA, het mobiliteitsproject van de Vlaamse Overheid.

ksleurs

De Antwerpse professor Eddy Van de Voorde en zijn collega Cathy Macharis bespreken in een uitgebreide studie de pijnpunten en de mogelijke verbeteringen voor de mobiliteit in Vlaanderen.

De pijnpunten

Vlaanderen kende de afgelopen jaren een enorme economische groei. Er zijn meer industriële activiteiten, de inkomens zijn gestegen en de Vlamingen geven meer geld uit. Maar dit brengt ook meer verkeer met zich mee. Jaarlijks wordt er meer dan 30 miljard kilometer gereden op de Vlaamse autosnelwegen. Onze wegen krijgen dus veel te verduren en zijn daarom dikwijls in slechte staat. Dat komt een vlot vervoer niet ten goede.

Bovendien slibben onze snelwegen dicht door het drukke werkverkeer en het toenemend aantal vrachtwagens. Iedere Vlaming legt jaarlijks immers gemiddeld 10.000 km af met de auto. Dit brengt extra geluidsoverlast, milieuvervuiling en vooral veel ongevallen met zich mee. In Vlaanderen loopt men zelfs dubbel zoveel risico op een verkeersongeval als in Nederland.

Ook het goederenverkeer moet worden aangepakt. Om de transportkosten te drukken worden de handelsstromen immers gecentraliseerd binnen Europa. Zo worden vooral de grote havens gebruikt en bedienen de distributiecentra bijna heel het Europese binnenland. Daardoor verloopt meer dan 75 procent van het goederenverkeer via de weg.

Verbeteringen

Macharis en Van de Voorde hebben heel wat mogelijke verbeteringen opgelijst. Wij pikten er voor u de belangrijkste uit.

Wegwerken gevaarlijke punten

Eerst zullen de meer dan 800 gevaarlijke verkeerspunten in Vlaanderen heringericht worden. Ook het vrachtwagennetwerk moet beter aangepast worden aan het personen- en fietsverkeer. Deze drie weggebruikers moeten zoveel mogelijk van elkaar gescheiden zijn en de belangrijkste kruispunten moeten extra beveiligd worden.

Kwaliteitsvol en betaalbaar openbaar vervoer

Vooral in de Vlaamse steden is het verkeer soms een ramp. Er is dus nood aan een goede verbinding van de woonzones in de voorsteden met de binnensteden. Op dit moment zijn er al zulke aanpassingen bezig voor Brussel, maar dit zal ook voor de Vlaamse steden uitgerold worden.

Ook moet het trein-, tram- en busverkeer beter aansluiten op elkaar en op het wegverkeer. Daarbij moet rekening gehouden worden met de behoeften van de reizigers.

Het openbaar vervoer is nog te duur. Een recente studie heeft immers uitgewezen dat 9% van de autopendelaars zou overstappen naar het openbaar vervoer als dit gratis was.

Er moeten bovendien flexibelere en goedkopere abonnementen komen met een koppeling tussen de verschillende vervoersvormen.

Kilometerheffing

In 2011 zal een kilometerheffing voor vrachtwagens worden ingevoerd in België. Zo betalen de vrachtwagens voor de schade die ze aanrichten en met dit geld kunnen verbeteringen en aanpassingen gefinancierd worden. Ook het boetesysteem voor overbeladen vrachtwagens moet strikter worden toegepast. Een kilometerheffing voor personenwagens zal er komen als het openbaar vervoersnetwerk volledig uitgebouwd is.

Investeren in technologische innovatie

De brandstofmotoren moeten dringend vervangen worden door milieuvriendelijke motoren. Een verlaging van de verkeersbelasting kan mensen stimuleren om een zuinige wagen te kopen. Er moet ook meer geïnvesteerd worden in hybride voertuigen, elektrische wagens op batterijen en in onderzoeken naar nieuwe technologieën.

Thuiswerk

Door thuiswerk te stimuleren, kunnen we ook heel wat verkeersproblemen voorkomen. Vlaanderen heeft ongeveer de helft minder thuiswerkers dan buurlanden Duitsland en Nederland. Daarom moet Vlaanderen communicatie op afstand promoten en dus meer inspanningen doen om het internet voor iedereen toegankelijk te maken.

En nu bent u aan zet!

U staat waarschijnlijk ook dagelijks in de file en hebt ongetwijfeld uw eigen ideeën over de mobiliteitsproblemen in Vlaanderen. Wij geven u dan ook de kans om voorstellen te doen en mee na te denken over de toekomst.

Dinsdagavond 2 december organiseren we op deze website een mobiliteitsparlement waarin u uw mening naar voren kan brengen. Als u deelneemt aan het debat maakt u zelf kans op een vouwfiets. U kan zich registreren op www.gva.be/mobiliteit!

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio