Selor werkt 60% voor Justitie

Selor werkt 60% voor Justitie

Selor werkt 60% voor Justitie

Print
Selor werkt nu al 60% exclusief voor justitie, voor de vele aanwervingen van cipiers en justitie-assistenten. Dat zegde Justitieminister Jo Vandeurzen (CD&V) in de Kamer tijdens het debat over zijn beleidsnota voor 2009. Die nota werd zopas meerderheid tegen oppositie goedgekeurd na scherpe kritiek van de oppositie.

Renaat Landuyt (sp.a) vond dat de nota slechts drie concrete voorstellen bevatte: de organisatie van een opendeurdag op 21 juli; de gezamenlijke huisvesting van alle adviesorganen voor de rechters en de organisatie van een conferentie over de jeugdbeschermingswet. Al de rest bleef vaag, volgens hem was er geen geld voor de nieuwe gevangenissen en die zouden niet op tijd klaarraken. Er was ook te veel overleg: Landuyt telde 83 overlegvoorstellen.

Bert Schoofs (VB) vond niets meer terug van de oprichting van een aparte afdeling van het Antwerpse Hof van Beroep in Limburg. Terzake wilde hij de vijf arbeidshoven samensmelten met de vijf hoven van beroep, zodat versnippering van de rechtspraak wordt tegengegaan. Hij viel ook uit tegen een idee van Limburgs provinciegouverneur Steve Stevaert om de gevangenen toestemming te geven om kleine bedrijfjes op te richten.

Stefaan Vanhecke (Groen!) vond de nota véél te repressief en te eenzijdig. “Op het vlak van de jeugdbescherming gaan we honderd jaar terug in de tijd”. Maar hij pleitte zelf voor de bouw van dubbel zoveel interneringsinstellingen als er nu gepland zijn en voor de dagelijkse inschakeling van drugshonden om de gevangenissen drugsvrij te maken.

Een volledig overzicht van het debat over de nota vindt u op de expertenpagina van John De Wit.

Nu in het nieuws