De discussie over de beleidsnota Justitie voor 2009

De discussie over de beleidsnota Justitie voor 2009

De discussie over de beleidsnota Justitie voor 2009

Print
28 NOVEMBER 2008 - Woensdag net voor middernacht keurde de Kamercommissie Justitie de beleidsnota voor 2009 van minister Jo Vandeurzen (CD&V) meerderheid tegen oppositie goed. Die oppositie vond vooral dat de nota te veel uitstellen en overlegsuggesties bevat en bijna niets concreets. Renaat Landuyt noemde Vandeuzen de "minister van uitstellen", Bert Schoofs gewaagde van een "slome schildpad". Een overzicht van het debat.

Het debat over de nota duurde de hele woensdag, terwijl de nota eigenlijk al drie weken geleden was voorgesteld. Ondertussen was de Commissie met Vandeurzen zelf tien dagen op studiereis naar Canada geweest en dat heeft een scheiding der geesten tot gevolg gehad.

De Commissie is nu in twee blokken verdeeld: de "Canadezen" en de anderen. Dat uit zich op allerlei vlakken. Niet in het minst in de kritiek op de geplande videoconferenties op het Antwerpse Hof van Beroep.

De meeste "Canadezen" vinden het nu overdreven dat de Limburgers klagen over de "verre afstand van Limburg naar Antwerpen". Ze zijn niet meer zo voor die videoconferenties, die op 11 december experimenteel starten.

Landuyt, die overigens in een nooit geziene topvorm was, grapte hierover: "Wij hebben in Canada wel echte verre afstanden gezien. Die heb je in België gewoon niet. Op de tijd dat de videoschermen opgesteld zijn, ben je in Antwerpen".

We brengen een systematisch overzicht van de belangrijkste kritieken per Vlaamse partij, waarbij de oppositie veel meer aan bod komt omdat zij kritiek formuleert. Daarna volgt de repliek van minister Vandeurzen en gaan in op één apart punt, de plaats waar de nieuwe gevangenissen moeten worden gebouwd.

Sp.a: Renaat Landuyt

"Er is geen geld, het Masterplan voor de gevangenissen loopt nu al veel vertraging op, er komt geen hervorming van de gerechtelijke structuren en er is geen overleg met de Gewesten en Gemeenschappen." Dat is in een notendop de kritiek van Renaat Landuyt (Canadees, nvdr), justitiespecialist van de sp.a.


Renaat Landuyt

Landuyt beklemtoonde dat hij weinig van mening verschilde met minister Vandeurzen en dezelfde doelstellingen had. "Maar de minister hakt te weinig knopen door en ik heb problemen met zijn werkmethode. De minister doet te veel denken aan Stefaan Declerck".

Landuyt geloofde niet dat het Masterplan voor de gevangenisbouw tijdig gerealiseerd zal worden. Hij citeerde het Rekenhof dat stelde dat de begroting voor dit plan "geen bijkomende uitgaven bevat".

Hij merkte op dat de geplande interneringsinstelling voor 270 geïnterneerden in Gent nu al meer kost dan gepland. "Momenteel start een studiebureau met de voorbereidende analyse van de basisschets, zo zegt de nota. In de begroting staat daarvoor 30 miljoen, maar tot nu toe heeft dit al 63 miljoen gekost", zo stelde het parlementslid. (Vandeurzen antwoordde hierop niet, nvdr).

"In ieder geval komen die instellingen niet meer tijdig (tegen 2012) klaar. Voor de nieuwe gevangenissen voor 300 gedetineerden heeft de Regie der Gebouwen nu een oproep gelanceerd voor de aanstelling van een adviesbureau voor de begeleiding van de studie van de vier nieuwe gevangenissen. Dat is een klassieke vertragingstruc van de Regie", aldus Landuyt.

De grote justitiehervorming komt er - volgens Landuyt - ook al niet. "Een van de beste punten is Uw informaticabeleid, het is no nonsense, stapje voor stapje, West-Vlaams haast. Maar ik lees dat de hervorming van het gerecht eerst wordt uitgewerkt, daarna worden nagegaan of ze financieel haalbaar is, vervolgens wordt onderzocht of er een politiek akkoord over mogelijk is en tenslotte…of ze wenselijk is voor de burger (p.39)". Hallucinant vond Landuyt dat.

Volgens Landuyt stippelt de justitieminister in zijn beleidsnota geen krijtlijen voor de uitvoering van een regeringsbeleid uit. "Hij stelt integendeel voor om te overleggen over voorstellen van zijn administratie. Dat is de omgekeerde wereld. Wij ontdekten in de nota 83 voorstellen tot overleg. De minister schakelt een adviesbureau in om de activiteiten van studiebureaus in kaart te brengen. Dat zijn vertragingstechnieken".

Volgens Landuyt komt dit "omdat Vandeurzen geen tijd heeft om minister van Justitie te zijn. Hij is minister van institutionele hervormingen en dan nog eens vice-premier. Justitie is voor hem geen prioriteit".

De justitiespecialist vreesde dat Vandeurzen de minister van de uitstellen wordt en dat er slechts drie concrete voorstellen in de hele nota van 120 p. staan: één gebouw zoeken voor alle adviesorganen in de gerechtelijke wereld; een opendeurdag van justitie op 21 juli; een nationale conferentie rond de jeugdbescherming.

Landuyt rondde zijn tussenkomst af met 35 punctuele vragen, maar op de meeste kwam geen antwoord.

VB: Bert Schoofs

Namens het VB vond Bert Schoofs (niet-Canadees, nvdr) de nota wel "veel frisse ideeën hebben", maar toch bleef hij onevenwichtig. Hij noemde Vandeurzen de "minister van straffeloosheid" omdat de CD&V binnen de twee jaar tijd 2.500 extra cellen wilde bouwen, maar dit komt zeker niet klaar.


Bert Schoofs

Maar… Vandeurzen was ook "een slome schildpad die het beleid van zijn voorgangster vertraagt in plaats van versnelt". Waarom? "De gevangenis van Tongeren zou al tegen einde 2008 een jeugdgevangenis zijn, nu spreekt de minister van oktober 2009. Er komen 280 cellen voor criminele jongeren bij, maar pas vanaf 2013, vier jaar later dan in de planning van Onkelinx".

Volgens Schoofs zijn er te weinig middelen voor Justitie, "maar dat is niet Uw schuld, maar die van de hele regering die geen Vlaamse meerderheid heeft en in Franstalig België kijkt men op alle domeinen anders aan tegen justitie dan in Vlaanderen. U moet cellen renoveren en bijbouwen met de slechtste minister van financiën sinds jaren en dat is een zware opgave".

Schoofs keerde zich tegen een verdere uitwerking van de Wet-Dupont, die gedetineerden meer rechten geeft. "De cipiers moeten niet de dienstknecht van de gevangenen worden".

Hij viel uit tegen het CD&V-voorstel om het rijverbod als alternatieve straf voor alle misdrijven op te leggen en hekelde ook een idee van de Limburgse provinciegouverneur Steve Stevaert.

Die wil gevangenen de mogelijkheid geven om kleine bedrijfjes op te starten. In Berlijn is er zo een succesvol expertiment met modieuze jeans van het merk Haeftling. Stevaert lanceerde zijn idee tijdens de jongste opening van de Limburgse provincieraad.


Producten van Haeftling

"Laat ons de gevangenen een zinvolle en leerrijke bezigheid geven, in plaats van hun dagen te vullen met afstompende karweitjes zoals drukwerk plooien. Want er schuilt daar net zoveel talent als elders. Wat ze precies produceren, maakt niets uit. Kleding, design, siervoorwerpen, als het maar werk is met een hoge toegevoegde waarde. Het Limburgse onderwijs en het bedrijfsleven staan aan de top voor creativiteit en innovatieve ideeën. We moeten dat durven door te trekken naar domeinen waar je dat niet meteen verwacht. Mijn voorstel heeft niets dan voordelen: de gevangenen leren een job die hen ook buiten de gevangenis vooruit kan helpen en met de opbrengst kunnen ze hun slachtoffers schadeloos stellen", aldus Stevaert, die zelfs een naam bedacht: Made in Jail.

Schoofs wilde weten wat de minister ervan vond, maar Vandeurzen ging er niet op in.

De VB-er pleitte voor een volwaardige afdeling van het Antwerpse Hof van Beroep in Limburg. Hij stipte aan de Vandeurzen daar vroeger, samen met Limburgse vertegenwoordigers van alle andere partijen ("met uitsluiting van het VB door het cordon sanitair, hoewel wij ook voor een aparte afdeling zijn"), zelf in een kamerresolutie voorstander van zo'n aparte afdeling was geweest.

Maar Schoofs vond daarover niets meer terug in de beleidsnota.

"Als men dan toch, zoals Michel Rozie, de eerste voorzitter van het Antwerpse Hof, vreest dat de rechtspraak versnippert door zo'n aparte afdeling in Limburg, waarom dan niet het Arbeidshof en het Hof van Beroep samensmelten en aparte afdelingen in alle provincies creëren?" De minister ging er niet op in.

Schoofs had zich samen met Els De Rammelaere (N-VA) ook behoorlijk geërgerd aan het optreden van de Aalstse politierechter Mireille Schreurs, de vrouw van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht.

"Een rechter mag alleen maar afwezig zijn tijdens het gerechtelijk verlof. Hoe kan Mireille Schreurs dan haar man, minister Karel De Gucht, begeleiden op zoveel buitenlandse reizen, naar China, naar Indië, waar ze zich laat fotograferen op kamelen en in pizzatenten, waar ze zich als een BV gedraagt? En dit terwijl een magistraat toch de waardigheid van het ambt moet uitstralen".


Scheurs en De Gucht op stap in China

Hierop antwoordde Vandeurzen dat Schreurs in 2008 aan de voorzitter van de rechtbank van Dendermonde toelating vroeg voor één lang en vier korte verblijven in het buitenland. "Die toestemming werd gegeven, als ze zich kon laten vervangen en dat kon. Overigens: tijdens het gerechtelijk verlof doet Schreurs al haar zittingen zelf en ze heeft momenteel geen enkele achterstand", zo luidde het nog.

Groen!: Stefaan Van Hecke

Stefaan Van Hecke (Canadees, nvdr) feliciteerde de minister omdat die er in geslaagd was "langs de kassa te passeren". Het budget voor Justitie verhoogt nl. met 5,85%.

"Maar uiteindelijk is er slechts 14 miljoen, of 1% van de begroting, voor nieuwe initiatieven. En meer dan een derde van dàt onderdeel (5,2 miljoen) gaat dan nog naar het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, dat onder de vorige regering werd opgericht. En dat terwijl de magistraten nu toch ook al een opleiding krijgen".

Van Hecke betreurde ook dat er slechts 1,1 miljoen beschikbaar is voor de toepassing van de Wet-Dupont, die gevangenen meer rechten geeft.

Hij stelde dat de strafuitvoering nog altijd een absolute prioriteit blijft in de beleidsnota en daar gaan de groenen niet mee akkoord. Zij willen dat de dienstverlening aan de burger de prioriteit is. Dat kan door de toegankelijkheid tot het gerecht te vergroten, de gerechtelijke achterstand weg te werken, de procedures te verkorten en versimpelen en meer aandacht te schenken aan alternatieve geschillenbeslechting.


Stefaan Van Hecke

Vooral op het vlak van de jeugdbescherming is Vandeurzen volgens Vanhecke veel te repressief. "De enige oplossing voor het probleem van de jeugdcriminaliteit lijkt wel: meer plaatsen in de jeugdgevangenis. Tegen 2012 komen er 280 nieuwe plaatsen bij", zo rekende hij uit, "en daarmee draait de minister de klok precies 100 jaar terug, want in 1912 werd de laatste Belgische jeugdgevangenis gesloten. In 2012 zijn ze terug. We vinden in de beleidsnota niets over de oorzaken van de jeugddelinquentie en over wat de minister daaraan wil doen. Ook de samenwerking met de gemeenschappen blijft onbesproken, terwijl dat broodnodig is omdat die bevoegd zijn voor preventie".

Van Hecke betwijfelde of al die extra-gevangeniscellen voor volwassenen wel nodig zijn, hij waarschuwde voor privatisering nu zelfs de exploitatie van de nieuwe gevangenissen aan de privésector zal worden toevertrouwd.

Maar aan de andere kant pleitte hij - verrassend - voor meer gesloten instellingen voor geïnterneerden. "In plaats van de twee die men nu plant in Gent en Antwerpen, samen goed voor 390 geïnterneerden, mochten er dat gerust drie of vier zijn, zodat alle 1.000 geïnterneerden die nu in de gevangenis zitten, in een gesloten instelling kunnen worden verzorgd".

De groene volksvertegenwoordiger toonde zich ook verbaasd over het feit dat Vandeurzen een nieuwe drugsvrije afdeling in de bajes van Brugge wil oprichten. "Alle gevangenissen zouden drugsvrij moeten zijn. Als dat niet zo is, zijn te veel gedetineerden moe en versuft en zo kunnen ze uiteraard niet aan hun reklassering werken. Tijdens onze reis naar Canada zag onze commissie dagelijkse controles op iedereen die een gevangenis in- of uitging door drugshonden. Ik ben daar voor, het is het beste middel terzake".

Open Vld: Carina Van Cauter

Carina Van Cauter (niet-Canadees, nvdr) had vragen bij de uitbreiding van het elektronisch toezicht (ET). Ze stelt vast dat de minister het aantal enkelbanden op 1.000 wil brengen, "maar dat is veel te weinig als hij de enkelband ook als alternatief voor de voorlopige hechtenis en als autonome straf wil uitbouwen". Momenteel kan de enkelband alleen voor kortgestraften en voor mensen op het einde van hun straftijd.

Van Cauter wees op de lange wachttijden voor ET. In zes maanden maanden tijd is het aantal wachtenden gestegen van 995 in april 2008 tot 1.550, zo stelde ze vast op basis van cijfers die haar collega-senator, Martine Taelman, haar had bezorgd.

"Deze wachtenden zijn dus wel in vrijheid he. Ofwel hebben we dan een gevaarlijk iemand misschien wel een jaar in vrijheid laten wachten, ofwel gaan we iemand die geen gevaar was en al goed geïntegreerd is, na een jaar vrijheid opnieuw aan een straf onderwerpen. Straffen moeten natuurlijk uitgevoerd worden, maar het moet wel efficiënt blijven".

Van Cauter ging met Herman De Croo naar Manchester. "Alle elektronische toezichten die daar voor 15 uur worden opgelegd, worden vanaf 15 uur nog dezelfde dag uitgevoerd. Ook de controle op het naleven van de afspraken is veel efficiënter. Bij een probleem neemt men binnen de twee uren een maatregel. Hier moet men eerst nog allerlei rapporten schrijven. De beleidsnota ontgoochelt op dit punt omdat hij weinig over die controle zegt".


Carina Van Cauter

Van Cauter vond verder dat Vandeurzens beleid tegen de jeugddelinquentie realistischer moet zijn. Zoals geweten is zij voor de afschaffing van de leeftijdsgrens om minderjarigen naar de gewone correctionele rechters te sturen en wil ze een hardere aanpak van minderjarige veelplegers.

Van Cauter's partijgenote, Sabien Lahaye-Battheu (Canadees, nvdr) pleitte voor een wetswijging om de gerechtelijke achterstand bij de politierechtbank in Brussel terug te dringen.

"Als alle burgerlijke geschillen in verkeerszaken nu verplicht zouden worden afgehandeld door de rechtbank van de plaats van het ongeval, dan zou dat al veel oplossen. Nu komen te veel zaken in Brussel voor omdat de verzekeraars daar allemaal hun hoofdzetel hebben". Lahaye-Battheu verwees daarbij naar een wetsvoorstel van haar collega Carina Van Cauter.

Lahaye-Battheu vond ook dat dringend iets moet worden gedaan aan het strafregister, omdat de gegevens die op de uittreksels staan nu minstens een jaar oud zijn omdat deze dienst te traag werkt.

CD&V: Katrien Schryvers

CD&V prees de minister omdat hij zoveel overleg pleegt. Katrien Schryvers (Canadees, nvdr) vond het goed dat de minister niet over een nacht ijs gaat om de gerechtelijke structuur te hervormen. De partij steunt de minister over de hele lijn, maar Schryvers pleitte toch ook voor een verlenging van de verjaringstermijn bij verkeersmisdrijven, iets waar minister Vandeurzen tegen is.

De repliek van Vandeurzen

Vandeurzen (Canadees, nvdr)) antwoordde dat er tot nu toe toch al wat dingen gerealiseerd zijn onder zijn bewind.

* Zo kwam er een nieuwe regeling voor het elektronisch toezicht, waardoor opnieuw meer controle op ET-ers mogelijk wordt.

* Er werd al beslist om de strafuitvoeringsrechtbanken (SURB) meer personeel te geven en vanaf februari worden de werkingsgebieden van die SURB's herschikt, zodat de Limburgers niet meer naar Gent, maar naar Antwerpen moeten om de zaken van hun gedetineerden te bepleiten.

* Selor werkt momenteel voor 60% exclusief voor Justitie, voor de aanwerving van penitentiair beambten en justitie-assistenten.

* De screening van de geïnterneerden die in de gevangenis zitten (hun opdeling is gevaarlijk, matig risico en laag veiligheidsrisico) is afgerond).

* De inhaaloperatie voor het betalen van achterstallige facturen is grotendeels geslaagd.

De toekomst dan.

De minister zegde dat in een beleidsnota, die amper zes maanden na de vorige komt, alles onmogelijk nieuw kan zijn.

Hij was blij dat hij meer geld had gekregen, maar hij zegde ook dat Justitie eigenlijk genoeg middelen heeft, in vergelijking met het buitenland. "Over het algemeen hebben wij van alles meer dan genoeg".

Vandeurzen beklemtoonde dat hij zeker een nieuwe regeling wil voor de alternatieve straffen. "Nu zijn er te veel systemen en de vergoeding van de plaatsen die alternatief gestraften tewerkstellen of vorming geven, is niet, gebrekkig of te ingewikkeld geregeld. In overleg met de Gemeenschappen zullen hier krijtlijnen worden getrokken".

De minister vond niet dat zijn jeugdbeschermingsbeleid te repressief was. "Maar ik kan niet aanvaarden dat jeugdrechters criminele minderjarigen moeten vrijlaten door gebrek aan plaats in de gesloten instellingen. Dat veranderen is voor mij een allerhoogste prioriteit".

Twee dagen overleggen met alle betrokken partijen over de jeugdbeschermingswet vond de minister zeer zinvol. "Jeugdrechters zeggen mij dat de wet momenteel bijna niet meer leesbaar en toepasbaar is: we moeten precies weten hoe we dat kunnen aanpakken".

Over de hervorming van de gerechtelijke structuren gaf de minister toe dat de tijd van studeren voorbij is.

"Voor het eerst is er nu een vademecum gemaakt waarin rechters een overzicht krijgen van hun statuut op gebied van werk, vakantie, ziekte. Dat bestond niet. Vanaf 1 december 2008 komt de hoofdgriffier bovendien onder het gezag van de korpschef van de rechtbank en dat zal een hele organisationele en mentaliteitsverandering tot gevolg hebben".

"De Hoge Raad voor de Justitie zal zich over de carrièreplanning van onze magistraten buigen, met als belangrijkste probleem: de vergrijzing van onze rechters".

Vandeurzen kondigde ook aan dat hij niet de resultaten van de communautaire dialoog zal afwachten om in te grijpen in het parket van Brussel. "Er is een probleem met de veiligheid in de hoofdstad en dat is prioritair". Vandeurzen sloot niet uit dat de grenzen van het gerechtelijk arrondissement Brussel hertekend worden, "maar dat zal niet en stoemelings gebeuren".

De minister zegde nog dat de regering beslist heeft om een Interministeriële Commissie met de gemeenschappen en gewesten op te richten over het thema 'veiligheid', zodat permanent overleg mogelijk wordt.

Op de meeste punctuele vragen antwoordde Vandeurzen echter niet, vaak herhaalde hij wat in zijn beleidsnota stond. Bovendien was zijn tussenkomst voor twee derde in het Frans, wat enig kwaad bloed zette bij de Vlaamse partijen.

De nieuwe gevangenissen

Een apart pijnpunt bleef de bouw van drie nieuwe gevangenissen (telkens één in Vlaanderen, Wallonië en Brussel) voor telkens 300 gedetineerden. Hierover was tijdens het bezoek van de minister aan Canada enige beroering ontstaan.

Minister van Financiën, Didier Reynders (MR), die bevoegd is voor de Regie der Gebouwen, had nl. in de Senaat geantwoord op vragen van senator Martine Taelman (Open Vld) over de plaatsen waar die gevangenissen moesten komen.


Martine Taelman (links) bezoekt Merksplas

Daaruit bleek dat er in Vlaanderen en Brussel momenteel geen geschikte sites zijn om die gevangenissen te bouwen.

Er is immers telkens een terrein van minstens 9 ha nodig en dat moet minstens 250m. op 350 m. zijn. In totaal kwamen in heel België 44 terreinen in aanmerking, waarvan 15 in de provincie Antwerpen alleen.

Maar…de terreinen moeten de mogelijkheid bieden om de gevangenis later uit te breiden, ze mogen liefst geen gebouwen of grote oneffenheden hebben en ze moeten makkelijk bereikbaar zijn, in de buurt van een justitiepaleis of een politiepost liggen en in een regio met veel overbevolking in de gevangenissen. Bovendien moet het gekozen terrein zo zijn dat de nieuwe gevangenis er voor 2012 kan staan.

Na studie van alle criteria bleven er - naast een terrein in Dendermonde, waar Justitie de nieuwe gevangenis van Dendermonde bouwt, en dat dus niet meetelt -, nog vijf terreinen over. Minister Reynders deelde de short list twee weken terug mee aan senator Taelman. De nieuwe Vlaamse gevangenis voor 300 gedetineerden zou ofwel in Antwerpen, ofwel in Ranst komen.

De voorgestelde Vlaamse locaties waren: een terrein op het Antwerpse Zuid aan de D'Herbouvillekaai; de Antwerpse Konijnenweide en de buurt rond het asielcentrum in Ranst-Broechem.

Het schepencollege van Antwerpen liet onmiddellijk na de bekendmaking van de short list weten dat ze andere plannen heeft met de twee Antwerpse gronden. De Konijnenweide is gedeeltelijk opgenomen in de plannen om de Singel te vernieuwen en een park aan te leggen en op de D'Herbouvillekaai wil burgemeester Janssens een nieuw voetbalstadion bouwen en er zijn ook plannen voor een bedrijventerrein.

In Ranst waren ze "verbaasd", ze wilden de gronden eigenlijk zelf kopen en er zijn ook plannen om het asielcentrum uit te breiden.

Vandeurzen zegde vorige week in de Senaat eveneens aan Taelman dat hij "nieuwe voorstellen van het Antwerpse schepencollege afwacht". Martine Taelman zelf stelde al onmiddellijk voor om de nieuwe Vlaamse bajes dan maar in Merksplas te bouwen. "Daar is plaats genoeg en het schepencollege is niet tegen".


Konijnenwei

Ook voor Brussel zijn er problemen. Daar was er aanvankelijk een terrein in Watermaal-Bosvoorde, maar dat werd geschrapt, zodat er geen enkel meer overblijft. Het wordt ook daar opnieuw zoeken.

Voor Wallonië blijven nog twee mogelijkheden over: Leuze-Péruwez (in de buurt van Doornik) en Sambreville Moignelée (in de provincie Namen, op de grens met Henegouwen). Uit één van deze twee zal moeten worden gekozen.

Naar deze discussie in de Senaat verwezen Landuyt en Schoofs woensdagavond. Deze laatste vreesde dat de minister "in Antwerpen afstevent op een nieuwe krachtmeting met het stadsbestuur, net zoals dat gebeurde bij de bouw van de interneringsinstelling op Linkeroever. Die instelling werd hierdoor met 4 jaar vertraagd".

Vandeurzen gaf tegenover Landuyt toe dat het tekort aan cellen "niet de schuld was van paars, maar een collectieve verantwoordelijkheid die veel verder terugging".

Verder ging hij niet op de bedenkingen van de oppositie in. Zijn medewerker Jo Baret zegde dat "alles op schema zit en men nog aan de short list werkt en dat nog voor het einde van dit jaar de beslissing over de locatie van de drie gevangenissen valt".

Vandeurzen kondigde aan dat hij in de laatste zitting van de Kamercommissie Justitie in 2008 een stand van zaken zal brengen over het bijbouwen van gevangeniscellen.

Om vijf voor middernacht keurde de Kamercommissie Justitie de beleidsnota en de begroting voor justitie meerderheid (10 leden) tegen oppositie (4 leden) goed.


Lees ook:

De beleidsnota van Justitie voor 2009

Vrijzinnigen tegen strafbeleid van Vandeurzen

Kamercommissie keurt beleidsnota justie 2008 goed

Regering-Leterme wil 2.522 extra cellen tegen 2012

Het oranje-blauwe deelakkoord over justitie


Nu in het nieuws