Nederland-België 7-1

Nederland-België 7-1

Nederland-België 7-1

Print
Het Nederlandse poldermodel is zeven maal efficiënter dan het Belgische politieke en maatschappelijke systeem. Onderzoekers van de Universiteit van Antwerpen hebben de twee systemen tegen het licht gehouden en kwamen tot de constatering dat "het Nederlandse model op alle terreinen beter presteert". Dat schrijft De Tijd.

Het Centrum voor Sociaal Beleid (CSB), dat door Bea Cantillon wordt geleid, drukt de bevinding in voetbaltermen uit en stelt dat "SV Oranje FC Belgica met verpletterende 7-1 cijfers verslaat". Volgens Cantillon heeft België wel het nadeel dat er vaak drie ploegen op het veld staan, waarmee ze bedoelt dat de verschillende regeringen in België de werking bemoeilijken.

Meer tewerkstelling, minder werkloosheid

Uit de studie blijkt dat Nederland tegenwoordig een hoger Bbp per inwoner heeft dan België, maar desondanks zijn Belgen nu nog net iets rijker dan Nederlanders.

Nederland kent echter minder werkloosheid, een hogere tewerkstellingsgraad, minder gezinnen zonder arbeidsinkomen en minder tegenstelling tussen hoge en lage lonen.

Ook zijn minder Nederlanders afhankelijk van sociale uitkeringen, beschermen de Nederlandse minimumuitkeringen onze noorderburen beter dan de Belgen en zijn er minder Nederlanders die onder de armoedegrens leven.

Nederlandse inhaalbeweging

Vooral de laatste tien jaar heeft Nederland een flinke inhaalbeweging gemaakt op België en dat komt voornamelijk doordat het Belgische systeem niet veel vooruitgang boekte. De Tijd schrijft dit ten dele toe aan de grotere politieke en sociale cohesie in Nederland die tot een efficiënter beleid leidt. Daarmee wordt het Belgische federale systeem met gewestregeringen bedoeld.

Nu in het nieuws