"Alternerend rijden is ingewikkeld en onrealistisch"

Alternerend rijden is ingewikkeld en onrealistisch

"Alternerend rijden is ingewikkeld en onrealistisch"

Print
Bij zware smogproblemen zullen vanaf 1 januari 2009 maar de helft van de wagens de stad mogen inrijden. De Brusselse regering besliste dat op die dagen afwisselend enkel de wagens met even en oneven nummerplaten de stad binnen mogen. Touring is alvast niet wild van het plan.

Brussel dacht al langer na over zo'n aanpak en baseert zijn plannen op het alternerend rijden dat nu al bestaat in steden zoals Londen en Rome.Het alternerend rijden zal enkel in uiterst uitzonderlijke momenten, wanneer de waarden voor fijn stof of stikstofdioxide alarmniveau 2 bereiken, worden ingevoerd. In Brussel komt dat alarmniveau gemiddeld maar één keer om de 2,5 jaar voor.

Niet alleen mogen op die dagen enkel de eigenaars van wagens met even of oneven nummerplaten de stad binnen rijden, ook wordt het vrachtverkeer in de spits volledig verboden. De nieuwe maatregel geldt niet voor taxi's, medische transporten en niet-vervuilende wagens.

"Ingewikkeld en onrealistisch"

Automobilistenorganisatie Touring heeft alvast bedenkingen bij het plan van de Brusselse regering. Touring noemt de maatregel "ingewikkeld en onrealistisch". Bovendien is het alternerend rijden maar een "pleister op een houten been" en zijn er heel wat doortastender maatregelen nodig om het fijnstofprobleem uit de wereld te helpen.

Touring vindt dat niet enkel de autogebruiker de dupe moet zijn, maar dat ook andere bronnen die leiden tot pollutiepieken moeten aangepakt worden. "Er wordt toch ook niet gecontroleerd of mensen hun verwarming te hoog staat?", merkt de organisatie op.

Bovendien zou de maatregel een enorme impact hebben op het openbaar vervoer gezien het feit dat momenteel zeven op tien pendelaars met de wagen naar Brussel komen. De capaciteit van het openbaar vervoer zou bijgevolg minstens verdubbeld moeten worden.

Nu in het nieuws