Stelen vreest komst risicobedrijven

Geel - De Landelijke Gilden van Geel reageert ontgoocheld op het besluit van de Vlaamse regering om het uitvoeringsplan voor bedrijventerrein Liessel in Geel-Stelen goed te keuren. De vereniging vreest de komst van zogenaamde Seveso-bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen.

De voorlopige goedkeuring van bedrijventerrein Liessel (34 hectare) past in de uitwerking van het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA). De Landelijke Gilden van Geel en de parochieraad van Stelen dienden bezwaar in tegen de komst van extra industrie. Ze vrezen voor de leefkwaliteit in de Geelse parochies Punt en Zammel.

“De overheid neemt een loopje met de eigen regels. Het zit ons dwars dat volgens de Vlaamse overheid geen milieueffectenrapport nodig was. We betreuren het ook dat het stadsbestuur onze eis voor een dergelijk rapport niet steunde”, reageert de vereniging.

“De parochieraad en Landelijke Gilden moeten zich bij het besluit van de Vlaamse regering neerleggen. Zeker nu in het besluit staat dat Seveso-bedrijven in de zone zijn toegelaten. We hebben een positieve herinnering. Oorspronkelijk was er sprake van 100 hectare. Zonder onze inzet zou dat er misschien van gekomen zijn.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Jos Sannen (CD&V) ziet de komst van Seveso-bedrijven evenmin zitten. “Technisch is het mogelijk, maar het stadsbestuur vindt dat Geel al genoeg Seveso-bedrijven op haar grondgebied heeft.”

Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio