“Niemand wil belastingen verhogen”

De Antwerpse begroting 2009 werd woensdagavond, meerderheid tegen oppositie, goedgekeurd. Antwerps burgemeester Patrick Janssens (sp.a) benadrukte dat niemand binnen het schepencollege overweegt om de belastingen te verhogen. Burgemeester Janssens (sp.a) weerlegde woensdagavond de kritiek dat de begroting geen visie heeft en dat de financiële reserves worden opgesoupeerd.

“Deze begroting is een verdere uitvoering van ons bestuursakkoord. Onze aandacht gaat naar de stedenbouwkundige kwaliteit in grote als kleine projecten. Het gaat zowel om de woning die we aanpakken via het grond- en pandenbeleid als grote stadsontwikkelingsprojecten als het Militair Hospitaal. We investeren ook in mensen. We doen dat in de verschillende beleidsdomeinen, zoals sport, cultuur en sociale zaken. Soms wordt wel eens de inzet van het OCMW uit het oog verloren.”

Grote reserves

“Ik wil hier duidelijk ontkrachten dat we het geld uit de deuren en ramen gooien”, aldus Janssens. “We willen natuurlijk ons bestuursakkoord uitvoeren, maar niemand wil de toekomst van deze stad in gevaar brengen. Tot en met 2007 hadden we de gewoonte om overdreven voorzichtig te begroten. Zo bouwden we grote reserves op."

"Eigenlijk was dat onverantwoord. Daarom is de begroting voor 2009 een meer realistische raming. We zijn niet blind voor de risico’s. Daarom houden we de inkomsten en uitgaven nauwlettend in het oog. De beschikbaarheid van het geld zal het tempo bepalen van de realisatie van het bestuursakkoord. Elke schepen heeft ambitieuze plannen, maar niemand wil de belastingdruk verhogen.”

“Maximale uitvoering”

Schepen van Financiën Luc Bungeneers (Open Vld) legde een begroting in evenwicht voor, maar daar was wel een bijpassing nodig vanuit de reserves. Zowel meerderheid als oppositie uitte haar bezorgheid over deze ingreep.

Bungeneers stelde de gemeenteraadsleden gerust. “Wij willen en zullen het bestuursakkoord maximaal uitvoeren”, zegt Bungeneers (Open Vld). “Wij zullen bijsturen waar en wanneer nodig en met het systeem van monitoring zullen wij tijdig een knipperlicht zien.”

Sp.a-Vl.Pro, CD&V/N-VA en Open Vld keurden de begroting goed. De oppositiepartijen Groen!, Vlaams Belang en LDD stemden tegen. De politiebegroting werd naast de meerderheid ook door Vlaams Belang goedgekeurd.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio