“Ook onze klanten willen graag een parkeerplaats”

De winkeliers van de Herentalsebaan in Deurne-Zuid zijn meer dan ontevreden over het daar gevoerde parkeerbeleid. Zij laten hun ongenoegen nu blijken door middel van affiches aan de ramen: “Wilt u uw winkelstraat respecteren? Laat dan onze klanten parkeren!!!”

De contactpersoon voor winkelvereniging Deurne-Zuid Dominick Rediers licht de actie toe: ”Er is een nijpend tekort aan parkeerplaatsen in onze straat. Wat natuurlijk lastig is, want waar moeten onze klanten hun wagen kwijt?”

In de straat is schijfparkeren verplicht en de meeste bewoners hebben een parkeerkaart. Het zijn deze laatsten die volgens de handelaars de plaatsen bezetten.

Koude douche

Rediers: ”Wij hebben contact opgenomen met het Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf Antwerpen (GAPA). Dat leverde wel een koude douche op. GAPA leek amper te beseffen dat de Herentalsebaan een winkelstraat was en wist zelfs niet eens dat er slechts aan één kant van de straat geparkeerd wordt.”

Een bijkomend probleem wordt volgens Rediers gevormd door het feit dat de bestaande parkings vol staan met auto’s van mensen die met de tram naar het stadscentrum rijden. Een oplossing hiervoor zou in het schijfparkeren kunnen liggen.

Shopping Center

Ondertussen heeft Rediers een gesprek gehad met Deurnese districtsschepenen Ariane Van Dooren en Wendy Van Dorst. Beide politici tonen begrip voor de situatie van de handelaars, maar zijn wel tegen de invoering van parkeermeters, wat door de handelaars nochtans werd voorgesteld. Wendy Van Dorst: “Het gratis parkeren is juist een troef voor de Herentalsebaan. Zeker omdat je in het Wijnegem Shopping Center ook gratis kunt parkeren.”

Er werd afgesproken om met GAPA aan tafel te gaan zitten. Daar is Dominick Rediers natuurlijk tevreden mee, hoewel hij op zijn hoede blijft. Want vanuit het Antwerpse stadhuis zou al een reactie zijn gekomen om alles gewoon bij het oude te laten.

Ziekenhuis

Rediers wil daarom een nieuwe analyse van de Herentalsebaan maken en bijvoorbeeld het winkelstraatgedeelte alleen laten tellen tussen ’t Mestputteke en O.L.V.-Middelares.

De betaalparking van dit ziekenhuis zorgt immers voor bijkomende parkeerdruk. Bezoekers en personeel proberen hun wagen eerst gratis kwijt te geraken op de baan zelf, voor ze noodgedwongen de betaalparking opzoeken.

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio