“En als ze de slagboom niet willen opendoen?”

Schilde - Stedenbouwkundig ambtenaar Patrick Smets kwam het dossier rond de bouwaanvraag van Sefaco, voor een omheind woonerf aan kasteeldomein Hof ter Linden, toelichten tijdens de openbare zitting van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro).
De buurt vroeg zich af hoe de gerooide oppervlakte gecompenseerd zal worden. “De eigenaar stelt voor om dit te doen in een landbouwzone tussen het Klein Schijn en de Vogelenzang op grondgebied Wijnegem”, zegt Smets. “Het is niet verplicht in dezelfde gemeente te compenseren.” Of dit een volwaardige compensatie is, is niet duidelijk omdat een deel al bebost is. Op de vraag of de weg in het gebied publiek toegankelijk zal zijn, antwoordde Christof Gemoets van de Gecoro twijfelend. “Er is sprake van een weg enkel dienstig voor inwoners.” Ook werd de bevoegdheid van de ordediensten in vraag gesteld. “Wat als ze hun slagboom niet willen opendoen?” Gemoets stelde de toehoorders gerust dat dit in dezelfde lijn ligt als bij een klassiek appartementsgebouw. De omwonenden hadden ook bedenkingen bij de juistheid van het milieueffectenrapport (MER). “Er werden verouderde criteria gebruikt”, aldus buurtbewoonster Riet Vandewiele. “Tegen een MER is geen beroep mogelijk”, zei Smets.

Groene long

Een andere buurtbewoner vroeg zich af of het rooien van het bos in een tijd waarin alles draait rond CO2-emissie een verstandige zaak is. “Ze willen één van de laatste groene longen van de gemeente vernietigen en dat zal de gemeente later wel eens geld kunnen gaan kosten.”

Maar wat kan de gemeente dan ondernemen? Het gebied bevriezen voor sociale verkavelingen blijkt geen reden om de bouwvergunning te weigeren. Daarnaast zijn noch de aankoop van het gebied door de gemeente, noch de omzetting naar natuurgebied volgens Smets haalbare kaart.

Afwachten

Alhoewel meer dan 800 mensen het bezwaarschrift hebben ondertekend, blijft het voor de buurtbewoners afwachten. Burgemeester Yolande Avontroodt (Open Vld) beloofde zich tegen het project te verzetten, maar bij weigering door de gemeente en Stedenbouw zal de eigenaar ongetwijfeld hogerop gaan en zal de bestendige deputatie toch de finale knoop moeten doorhakken. Dit orgaan volgde in het verleden niet altijd de gemeentelijke standpunten.

www.redhofterlinden.be
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio