‘Fikskes’ evacueert bewoners rusthuis

‘Fikskes’ evacueert bewoners rusthuis

‘Fikskes’ evacueert bewoners rusthuis

Stabroek - In het Stabroekse dorpscentrum vindt zaterdag de grote rampoefening Fikskes plaats. In een organisatie van de gemeente en Volksgezondheid breekt zogezegd brand uit bij Mouterij Dingemans. Het gevolg is dat de bewoners van Rust- en Verzorgingstehuis Aalmoezenier Cuypers moeten worden geëvacueerd.

De multidisciplinaire rampoefening Fikskes (voor de naam, zie kaderstukje, red.)loopt zaterdag van 13u tot 18u en focust vooral op evacuatie en communicatie. Het scenario begint met een hevige brand bij Mouterij Dingemans aan het Laageind. Er is sprake van één dode en meerdere gewonde werknemers, een hevige rookontwikkeling, een explosie, verder ontploffingsgevaar en mogelijk giftige dampen.

De burgemeester kondigt de gemeentelijke fase van het rampenplan af. Besloten wordt zo’n 500 omwonenden te evacueren, onder wie de honderd bewoners van RVT Aalmoezenier Cuypers. De bevolking krijgt het advies ramen en deuren gesloten te houden. Een opvang- en een informatiecentrum worden opgezet.

Winstreken

“De reden voor de oefening: het kan ons altijd overkomen”, stelt informatieambtenaar Kris van der Maat. “Voor het eerst in de provincie Antwerpen worden bij een oefening ook de Seveso-sirenes gebruikt. Of die overal in de gemeente perfect hoorbaar zijn, testen we door in alle windstreken mensen te posteren.”

Bart Bruelemans, rampenambtenaar van de stad Antwerpen, leidt de rampoefening. Nemen ook actief deel: burgemeester Alida De Bie, de rampenambtenaar, logistieke medewerkers, de informatieambtenaar en de dienst receptie/onthaal van de gemeente Stabroek, OCMW, Volksgezondheid, politiezone Noord, brandweer Antwerpen, Civiele Bescherming, federale politie, Rode Kruis, Vrijwillige Hulpdienst Stabroek, De Lijn, Huisartsenkring Antwerpen Noord en natuurlijk RVT en mouterij.

“Geen paniek”

“De oefening wordt grotendeels gesimuleerd en zal haast onopgemerkt verlopen”, zegt van der Maat. “Eventueel wordt lichte verkeershinder op de N111 veroorzaakt. Mogelijk onstaat er ook echte ongerustheid of paniek. Om dat zoveel mogelijk te voorkomen, communiceerden we deze oefening naar de burgers via het informatieblad, de website en in de directe omgeving ook per brief.”

Vragen kunnen zaterdag worden gesteld via 03- 568.80.80. De bewoners van Laageind en Polderstraat worden ook actief betrokken bij Fikskes. “Zij worden niet echt geëvacueerd zoals het scenario zegt, maar worden tijdens de oefening wel twee keer opgebeld. Hun wordt ook gevraagd achteraf een evaluatieformulier in te vullen.” Bij de ontruiming van het RVT worden figuranten ingezet. Hoewel ook zes bewoners erop stonden zelf deel te nemen.

Archieffoto van de brand bij Mouterij Dingemans op 9 september 2004.
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio