Nieuwe RUP’s leveren woonruimte op

Puurs - Het gemeentebestuur van Puurs maakt volop werk van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) en dus de ontwikkeling van woongebieden. Zo zijn de lastvoorwaarden en gunningswijzes voor de opmaak van de RUP’s Den Brand fase 2, RUP Schaafstraat en de compensatie RUP’s Sint-Katharinastraat en Achterhoefweg vastgelegd.

De eerste fase van het RUP Den Brand, gelegen in woonuitbreidingsgebied, en het RUP Donkstraat, globaal gelegen in woonzone, werd reeds goedgekeurd door de bestendige deputatie op 24 augustus 2006.

Het RUP Schipstraat werd opnieuw voorlopig vastgesteld. Een RUP moet immers definitief vastgesteld worden binnen de 180 dagen na het einde van het openbaar onderzoek en dat was niet gebeurd.

De gemeenteraad besliste ook over de voorlopige vaststelling van het RUP Zonevreemde woningen. Zo wil men duidelijkheid scheppen over de mogelijke ontwikkelingsperspectieven van deze woningen. De gemeente wil met het plan ook rechtszekerheid geven aan de bewoners.

Hoeveel woongelegenheden al deze RUP’s op termijn kunnen opleveren, is nog niet geweten.

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio