"Vandeurzen draait de klok honderd jaar terug"

"Net geen honderd jaar nadat België zijn laatste jeugdgevangenis sloot, wil minister voor Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) deze praktijk opnieuw invoeren. Dat staat te lezen in zijn beleidsnota die vandaag wordt besproken in de commissie justitie. De minister surft mee op de recente golf van repressief beleid tegenover jongeren", reageert het verontwaardigde Groen!-Kamerlid Stefaan Van Hecke.

wverhaert

"De minister wil 280 nieuwe gevangenisplaatsen creëren voor minderjarigen om de capaciteit tegen 2012 op 330 te brengen. Hij stigmatiseert daarmee een hele bevolkingsgroep. Repressie is het ordewoord terwijl er geen aandacht gaat naar preventie en de aanpak van oorzaken van delinquentie," aldus Stefaan Van Hecke. "Daartegenover staat de creatie van slechts 48 nieuwe plaatsen voor psychiatrische behandeling."

Daens

"Met zijn beleid keer Vandeurzen terug naar de tijd van Daens. Zo heropent hij in Tongeren de oude gevangenis uit de 19de eeuw die enkele jaren geleden werd gesloten. Die bleek toen niet meer geschikt om volwassen gedetineerden in onder te brengen." Er werd vervolgens een gevangenismuseum in ondergebracht dat de laatste twee jaar 200.000 bezoekers over de vloer kreeg.

Van Hecke: "Het is onvoorstelbaar dat het museum moet verdwijnen om er jongeren in op te sluiten. Het museum had een grote educatieve en preventieve waarde voor jongeren. Ex-gedetineerden gaven er rondleidingen. Binnenkort kunnen ze er hun schoolkameraadjes achter tralies bezoeken."

Schoolkameraadjes achter tralies

"In Saint-Hubert zijn de plannen van de minister al niet veel beter. Daar wil hij 50 plaatsen creëren in een bestaande gevangenis. Dat dit de huidige overbevolking in de gevangenissen niet ten goede zal komen, is duidelijk. Als de plannen van de minister tegen 2012 zullen uitgevoerd zijn, zal dit net op de 100ste verjaardag zijn van het sluiten van de jeugdgevangenissen in 1912. Minister Vandeurzen draait de klok dus letterlijk 100 jaar terug."