Spaanse ingenieur geeft goede raad aan stRaten-generaal

Pedro Romo Alcaniz, projectleider van de beruchte 'calle30' in Madrid, was woensdag in het Antwerspe Provinciehuis op uitnodging van actiegroep stRaten-generaal. Op hun internationaal tunnelcongres kwamen experts aan het woord over alternatieven voor de Oosterweelverbinding.

jvandermosten

Alcaniz werkte mee aan de aanleg van de nieuwe 'calle30' in Madrid. Die 'calle' of straat vervangt er de vroegere snelweg met nummer 30. Het traject loopt grotendeels onder de grond, en zo kwam er in Madrid groen in de plaats van verkeer. "Denk groot en werk zoveel mogelijk simultaan", dat was het belangrijkste advies van de ingenieur.

Enorm werk

Alcaniz wees erop dat de heraanleg van de 'calle30' een enorm werk was. De totale kostprijs bedroeg 2,75 miljard euro en daarmee is onder meer 40 kilometer (snel)weg ondergronds gebracht. Om deze gigantische werken zo snel mogelijk uit te voeren, werden zoveel mogelijk arbeiders tegelijk aan het werk gezet.

Voor een deel van de Madrileense tunnels werkte men met boorkoppen met een diameter van 15,2 meter, die gemiddeld 750 meter tunnel per maand boorden. Aansluitend werd meteen de tunnel afgewerkt. Verder komt het erop aan rekening te houden met een beperkte werfzone om het verkeer zo weinig mogelijk te hinderen.

Geen kopie

Het bewonerscollectief stRaten-generaal blijft zich verzetten tegen het project van de Oosterweelverbinding zoals het is voorgesteld door de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) en pleit voor een haventunnel in plaats van een stadsviaduct.

StRaten-generaal beseft evenwel dat de vernieuwing van de ringweg in Madrid niet zomaar kan worden gekopieerd naar Antwerpern, zo zegt Manu Claeys van het actiecomité. StRaten-Generaal is er echter wel van overtuigd dat er kan worden geleerd van het Spaanse voorbeeld. Op de afbeelding ziet u een simulatiebeeld uit het uitgewerkte alternatief van stRaten-generaal (zie ook slideshow rechts).

Naast Alcaniz kwamen op het congres onder meer bijdragen over boortechnieken, landschapsontwikkeling bovenop autotunnels, uitstoot- en lawaaibeheersing, en veiligheid aan bod.

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring