Financiële grenzen van Antwerpse begroting bereikt

Financiële grenzen van Antwerpse begroting bereikt

Financiële grenzen van Antwerpse begroting bereikt

Print
Antwerpen - Bij het begin van het debat in de gemeenteraad over de begroting 2009 gaf schepen van Financiën Luc Bungeneers (foto) zijn collega’s een duidelijke waarschuwing: zonder onverwachte meevallers in de inkomsten, zal er onvermijdelijk in de uitgaven moeten worden gesnoeid.

Lees hier: 'Een barst in de meederheid', het standpunt van redacteur Lex Moolenaar.
Dubbel

“Deze begroting geeft mij een dubbel gevoel”, zei Luc Bungeneers (Open Vld). “Ik ben tevreden, omdat we veel gaan realiseren via een begroting met een overschot van 230 miljoen."

"Maar ik ben bezorgd, omdat voor het eerst sinds jaren het resultaat van het eigen dienstjaar negatief is. Dat we desondanks 180 miljoen euro kunnen investeren, is uitsluitend te danken aan de overschotten van de voorbije jaren.”

Grenzen

Volgens Bungeneers heeft de stad met deze begroting de grenzen van haar financiële mogelijkheden bereikt. “Het tekort van 11,5 miljoen op het eigen dienstjaar is geen probleem, tenzij het een blijvende trend is. Zonder meevallers in de inkomsten, moeten we snoeien in de uitgaven, best al bij de eerste begrotingswijziging.”

Bungeneers wees ook op de grote onzekerheden bij het ramen van zowel inkomsten als uitgaven, te wijten aan de economische crisis. “Het Dexia-dividend zal in elk geval drastisch dalen”, merkte de schepen droog op.

Reacties

Jo Vermeulen (sp.a) had het over een evenwichtige begroting, waarmee voor de juiste investeringen wordt gekozen. “Ik weet dat sommigen de neiging hebben om in deze finacieel en economische zware tijden de hand op de knip te houden. Ik denk dat we dat als stad juist niet moeten doen. Zeker nu is het onze taak om te investeren in sociaaleconomische en sociale projecten.”, aldus de sp.a-fractieleider.

”In de begroting staan véél initiatieven, maar vaak zijn het ook dure initiatieven”, vond Annick De Ridder (Open Vld). ”Want hoewel we ambitieuze plannen hebben, moeten we erover waken dat we niet te overambitieus worden. Voor het eerst in jaren moesten we de reserves aanspreken om het tekort op te vangen. We zullen de broeksriem flink moeten aanhalen."

“Deze stad heeft een sterke marketingstrategie, maar die werkt alleen als het produkt goed is en dat is niet het geval. Antwerpen is van bladgoud en er wordt gehoopt dat niemand eraan krabt, om te zien wat eronder zit”, zei Jurgen Verstrepen (LDD).

“Deze begroting is een terugkeer naar het ancien régime. Voor het eerst in vele jaren is het resultaat negatief. Voor een bedrag van 11 miljoen euro”, zei Filip Dewinter (VB).“Ook de reserve wordt opgesoupeerd, waardoor we terug naar het verleden gaan. Dat is het gevolg van het feit dat de socialisten het opnieuw voor het zeggen hebben. Het is verwonderlijk dat Open Vld, CD&V en NV-A dat pikken.”

.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio