"Spoeddienst werkt niet altijd correct"

Spoeddienst werkt niet altijd correct

"Spoeddienst werkt niet altijd correct"

Print
Dat de Belg té snel bij de dienst spoedgevallen aanklopt, is geen geheim. Maar dat veel ziekenhuizen hem of haar daar niet op de correcte manier behandelen, was tot voor kort minder bekend. Een onderzoek van Test-Aankoop stelt onder meer het overmatig gebruik van röntgenfoto’s aan de kaak.

Consumentenorganisatie Test- Aankoop stuurde een medewerkster langs de spoedgevallendienst van 36 ziekenhuizen. Hieronder het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen (UZA) en het Sint-Jozefziekenhuis in Turnhout.

De vrouw deed zich voor als iemand die net haar enkel had verstuikt, om zo na te gaan hoe professioneel het er op de verschillende spoeddiensten aan toegaat. Het resultaat daarvan laat weinig aan de verbeelding over.

Té weinig vragen

Via zeven gerichte vragen (bijvoorbeeld: waar doet de enkel pijn?) kan een arts het precieze probleem opsporen. In één van de ziekenhuizen waar de onderzoekster van Test-Aankoop aanklopte, werd deze vraagstelling gewoon overgeslagen. Slechts in twee ziekenhuizen werd ze uitvoerig ondervraagd.

Halfslachtig onderzoek

Een arts moet de precieze plaats waar het pijn doet en de aanblik van de voet onderzoeken. Bijna alle artsen controleerden of de voet pijn deed bij druk op bepaalde zones, maar weinigen gingen na in welke mate de patiënte nog kon lopen of haar enkel nog kon belasten.

Nutteloze röntgenfoto’s

Een röntgenfoto is alleen nodig als de patiënt geen vier stappen na elkaar kan zetten zonder hulp of als hij pijn heeft wanneer de arts op bepaalde zones van de voet drukt. Bij de vrouw van Test-Aankoop was dit niet het geval, maar toch werden slechts in twee ziekenhuizen, waaronder het UZA, géén foto’s genomen.

Overbodige behandeling

Een gewone enkelverstuiking vereist geen specifieke behandeling, zoals een steunverband.

Toch kozen 23 van de 36 ziekenhuizen voor het aanbrengen van een elastische kous of een rekverband. Daarnaast immobiliseerden elf artsen de enkel van de onderzoekster met een gipsen of een plastic spalk.

Kobe VERHEYEN

.

Nu in het nieuws