Nieuwe weg naar Belgomine

Temse - Een nieuwe weg die de Wilfordkaai en het stationsplein verbindt, wordt in 2009 aangelegd. Omdat de bouw van de nieuwe weg noodzakelijk is door de komst van de nieuwe Scheldebrug, betaalt Waterwegen en Zeekanaal de kosten. Maandagavond zette de gemeenteraad het licht op groen.

Het oostelijke deel van het centrum van Temse wordt door de opmaak van het nieuwe gemeentelijk uitvoeringsplan Stationsomgeving-Waterfront grondig hertekend. Omdat door de bouw van de nieuwe Scheldebrug een nieuwe ontsluitingsweg voor het havenbedrijf Belgomine en de Wilfordkaai echter dringend nodig is, wordt de aanleg van die weg in een aparte eerste fase gegoten.

De nieuwe weg tussen de kaai en het station vertrekt aan het nieuwe bedrijfsterrein van Belgomine en komt pal langs de spoorlijn. Een klein deel van het Scheldepark wordt ervoor opgeofferd en ook de voormalige pottenbakkerij Van der Gucht is onteigend. De weg wordt 340 meter lang en loopt via een brug over de Kasteelstraat. Aan het station sluit hij aan op de rotonde van het stationsplein. Van daar moet het verkeer verder langs de Parklaan. Langs de nieuwe weg komt een dubbelrichtingfietspad.

Caravan van vrachtwagens

”Er wordt van het bedrijf Belgomine op de nieuwe loskaai in de Schelde een overslag van 400.000 ton per jaar verwacht”, zegt gemeenteraadslid Bert Bauwelinck (sp.a). ”Uit de gegevens in de studie, die over de nieuwe weg werd gemaakt, kan worden afgeleid dat elke dag 85 vrachtwagens van en naar het bedrijf zullen rijden. Elke werkdag tussen 6u en 20u zal gemiddeld elke vijf minuten een vrachtwagen langs de nieuwe weg en de Parklaan rijden. Theoretisch kan de nieuwe loskaai zelfs 800.000 ton per jaar aan. Er komt een industriële caravan van vrachtwagens, die langs de nieuwe weg en de Parklaan naar de N16 moet.”

”Dat er een caravan van vrachtwagens komt, is flagrant onjuist”, zegt schepen van Openbare Werken Freddy Verbeke (CD&V). ”Hoeveel vrachtwagens er wel zullen rijden, kan ik niet zo direct zeggen want ik wil geen fout cijfer geven. De definitieve aansluiting op de viaduct aan de N16 wordt in de tweede fase van het gemeentelijk uitvoeringsplan Stationsomgeving-Waterfront geregeld. Misschien wordt het station wel in het tunneltje onder de sporen aan de Guido Gezelleplaats gebracht. Dan kan de nieuwe weg tot aan de viaduct worden doorgetrokken.”

MEER NIEUWS UIT HET WAASLAND

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio