Meerderheid niet eens over parkeerretributies

De zespartijencoalitie in Lier is het niet eens over de manier waarop het privéparkeerbedrijf aan de identiteit van chauffeurs komt die geen parkeergeld betaalden.

"Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe (CD&V) heeft een aanpassing klaar die gemeenten en privépartners expliciet de toestemming geeft om de identiteit van niet-betalende chauffeurs op te vragen. Deze ingreep bevestigt wat ik eerder al zei, namelijk dat zolang de wet niet is goedgekeurd, Parkeerbeheer Lier geen rechtsgrond heeft om privacygegevens op te vragen. Heeft het stadsbestuur in het verleden dan wel aan behoorlijk bestuur gedaan", vroeg raadslid Annemie Schuermans (Lier Leeft) zich tijdens de gemeenteraadzitting af.

"Wat wij in Lier doen, is niet onwettig en de Lierse vrederechter volgt ons in dit standpunt. We blijven de inning en invordering van de parkeerretributies dus delegeren aan Parkeerbeheer Lier", antwoordde schepen van Financiën Frank Boogaerts (CD&V/N-VA). Over die delegatiebevoegdheid kende raadslid Schuermans vervolgens graag het standpunt van stadsontvanger Mark Gillon, maar die wenste daar niet op te antwoorden.

Markant detail: Annemie Schuermans volgt in de helft van deze legislatuur Frank Boogaerts op als schepen van Financiën.

CVR

.

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio