Keulen weigert benoeming van drie burgemeesters - Video

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen weigert voor de tweede keer om de drie burgemeesters uit de rand rond Brussel te benoemen. De beslissing zal volgens waarnemers leiden tot problemen in de Vlaamse regering. Franstalige politici reageren verbolgen en organiseren dinsdag een "noodvergadering".

wverhaert

Lees hier: 'Marino Keulen volhardt en tekent', het standpunt van redacteur Dirk Castrel. Lees ook: Franstaligen beleggen "noodvergadering"

Marino Keulen heeft het besluit ondertekend waarmee hij de voordracht van kandidaat-burgemeesters uit Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem afwijst. Hierdoor weigert Keulen opnieuw om hen te benoemen tot burgemeester.

Sinds de eerste afwijzing van de kandidaat-burgemeesters in november vorig jaar, deden zich volgens Keulen geen feiten voor die een benoeming zouden rechtvaardigen. "Integendeel, de drie lieten geen gelegenheid onverlet om aan te kondigen dat ze in de toekomst opnieuw de taalwetten naast zich zullen neerleggen. Ze hebben sinds hun eerste niet-benoeming geen inspanningen geleverd om een verzoenend of constructief gebaar te stellen."

"Geen andere keuze"

"Als de kandidaat-burgemeesters het met mij niet eens zijn, wil ik hen uitdrukkelijk verzoeken om naar de Raad van State te stappen", meldt Keulen. "Ik hoop dat ze nu wel eerst hun interne rechtsmiddelen uitputten in plaats van Vlaanderen op internationale fora als ondemocratisch af te schilderen."

Keulen beklemtoont ook dat hij geen andere keuze had. "Ik ga mij in geen geval verontschuldigen voor het toepassen van de wet", aldus nog de minister.

"Niet dringend"

Eerder deze maand ontstond er over de zaak onenigheid in de Vlaamse regering. Volgens Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) was een tweede weigering niet dringend.

Marino Keulen (Open VLD) denkt daar anders over. "De Vlaamse regering heeft steeds gesteld dat de benoeming van deze kandidaat-burgemeesters geen pasmunt zou vormen bij communautaire onderhandelingen. Door een redelijke termijn voor een beslissing in dit dossier te overschrijden, zou minstens de indruk gewekt worden dat de Vlaamse regering dit uitgangspunt verlaten heeft."

Volgens Frank Vandenbroucke (Sp.a) stond de niet-benoeming op zich niet ter discussie in de Vlaamse regering. "Enkel het exacte tijdstip van de beslissing." Dat verklaarde hij in het actualiteitenprogramma 'Terzake' op Canvas. "De toekomst zal uitwijzen of Keulen het goede moment koos."

Taalwetgeving

Keulen weigerde vorig jaar al de burgemeesters van de faciliteitengemeenten Linkebeek, Kraainem en Wezembeek-Oppem aan te stellen, omdat ze de taalwetgeving overtreden hadden. De drie betrokken burgemeesters stuurden hun oproepingsbrieven voor de verkiezingen in het Frans. Ze werden nadien terug voorgedragen door hun gemeenteraden, maar de minister ziet geen reden om terug te komen op zijn beslissing.

Het gaat om:

  • Arnold d'Oreye in Kraainem
  • Damien Thiry in Linkebeek
  • Francois van Hoobrouck in Wezembeek-Oppem
  • Gevoelig

    Het dossier ligt uiterst gevoelig aan Franstalige kant. De maanden na de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 bleef de kwestie een communautaire splijtzwam, zelfs tot op de onderhandelingstafel van de regering. Het FDF liet weten dat ze de drie burgemeesters opnieuw zou voordragen.

    Partijvoorzitter Olivier Maingain koppelde het debat over het tweede pakket met maatregelen op het vlak van de staatshervorming zelfs aan de benoeming van de burgemeesters. Hij noemde de aanstelling van de burgemeesters zelfs "een absolute voorwaarde om tot een communautaire dialoog en akkoord te komen".