Belgische militaire kerkhoven worden beter opgesmukt

Belgische militaire kerkhoven worden beter opgesmukt

Belgische militaire kerkhoven worden beter opgesmukt

Print
Lier - Naar aanleiding van de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog, volgende week dinsdag, bezochten we het Belgische soldatenkerkhof langs de weg van Lier naar Duffel. Door onze reporter voor één dag Gert CORNELIS

Hier liggen een 500-tal Belgische gesneuvelden van de vreselijke slag om Lier in oktober 1914. Onmiddellijk valt ons het verschil op in de toestand van de grafzerken. Terwijl de enkele graven van de Britse gesneuvelden uit WO II er schitterend bijliggen in de najaarszon, lijken de zerken van de Belgische gesneuvelden troosteloos.

Breckpot Willem

In volle Allerheiligenperiode kregen van dit hele militaire kerkhof slechts twee Belgische graven enig respect betoond met chrysanten: Willem Breckpot (foto) en Jan Wens, beiden amper 21 jaar toen ze voor het vaderland het leven lieten. Het verschil met de smetteloos onderhouden Britse militaire begraafplaatsen uit WO I, vooral in de Westhoek, met hun gemillimeterde grasperken en prachtige plantsoenen, is toch nog steeds immens.


Journalist voor één dag Gert Cornelis bij het graf van Willem Breckpot

Via een boodschap in het gastenboek bij diens bezoek enige tijd geleden, kwamen we voor een reactie hierop terecht bij Ere-Lt.-Kol.- op rust Dhr. Van Leemput (81). Hij blijkt nog steeds erg actief in diverse oudstrijdersbonden, waaronder het NEFOS (Nationaal Eenheidsfront Oud-Strijders).

Erbarmelijke toestand

“Enige jaren geleden gingen wij met onze vereniging de erbarmelijke toestand opnemen op enkele militaire kerkhoven in de buurt. Er moest dringend iets ondernomen worden om de herinnering aan deze gesneuvelden in ere te houden.”

Overgedragen aan defensie

Mede door hun ijver, werd het onderhoud door voorheen meestal locale overheden sinds 1 januari 2004 overgeheveld naar het Ministerie van Defensie.

Lt.-Kol. Van Leemput: “Sindsdien is er toch al een merkelijke verbetering en krijgen onze gesneuvelden toch de eer die ze verdienen. Zo zorgt Defensie nu al voor herstellingen aan het metselwerk van de zerken, worden deze gezandstraald en wordt het grasperk beter onderhouden. Later zouden de bronzen naamplaten nog behandeld moeten worden om ze terug leesbaar te maken. Dit deden we reeds op het soldatenkerkhof in Eppegem en nabij Tienen.”


Belgische soldatengraven

Peter van Belgisch soldatengraf

Fernand Van Robaeys van het In Flanders Fields Museum te Ieper, voegt hier nog aan toe: “Sinds enkele jaren is er bij ons in de Westhoek een peterschapsactie op gang gekomen voor de Belgische soldatenkerkhoven. Enkele Belgische legerkazernes uit de buurt namen het peterschap op en zorgen nu mee voor een beter onderhoud van de grafzerken van onze gesneuvelden.”

Duitse kerkhoven

Ook op de Duitse soldatenkerkhoven bestaat er een soort vrijwilligerswerk. Regelmatig zijn er Duitse studenten die zich inzetten voor de herinnering aan de waanzin van de oorlog. Voor de Britse militaire begraafplaatsen staat de Commonwealth War Graves Commission in. Zij hebben het jaar rond een vaste ploeg tuiniers in dienst.


Engelse soldatenkerkhoven

Toerisme

Een verklaring voor dit verschil in inzet van staatsmiddelen heeft hij niet.

Van Robaeys: “In Groot-Brittannië wordt de oorlogsgeschiedenis in onze contreien wel meer en meer toeristisch uitgespeeld. Veel nabestaanden komen dan speciaal naar ons op zoek naar hun gesneuvelde voorvaderen. Vandaar is een mooi verzorgd graf voor de Britse overheid natuurlijk belangrijk. Maar misschien zijn wij Belgen gewoon minder patriottisch… Nu zou men niemand meer bereid vinden om zijn leven op het spel te zetten voor ons land.”

Op Wapenstilstandsdag wordt er wel, naar jaarlijkse gewoonte, een hulde gebracht door de lokale overheden.

Gert CORNELIS

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio