Vlaams Belang wil provincie Antwerpen herdopen tot Midden-Brabant

De provincie Antwerpen moet in de toekomst provincie Midden-Brabant heten. Dat willen de VB-kamerleden Rita De Bont uit Mortsel en Francis Van den Eynde uit Gent. Zij hebben een voorstel ingediend om de grondwet in die zin te wijzigen, maar dat zal pas kunnen na nieuwe verkiezingen.

ssimons

Hun voorstel heeft eerst en vooral historische redenen. Ze stellen dat de huidige provincie Antwerpen tussen 825 en het einde van de achttiende eeuw tot het Hertogdom Brabant behoorde. “De stad Antwerpen zelf viel in de veertiende eeuw wel enkele decennia onder de Vlaamse graven, maar kende haar grootste bloei als internationale en verdraagzame Brabantse havenstad”.

De Franse revolutie voegde onze provincie samen met Breda en noemde haar “Twee Nethen”, maar in 1815 vond Willem I de naam “provincie Antwerpen” uit en koppelde Breda weer los en voegde het bij het Nederlandse Noord-Brabant, terwijl onze huidige twee Belgische Brabanden, “Zuid-Brabant” heetten.

In 1830 bleef de naam “Antwerpen” voor onze provincie bestaan en werd Zuid-Brabant gewoon Brabant, omdat het in het kersverse België kwam te liggen.

Volgens de indieners vormen het Nederlandse Noord-Brabant, “Midden-Brabant” (Antwerpen dus) en het Belgische Brabant (Vlaams- en Waals-Brabant) één geheel. De nieuwe naam bevordert het historisch besef van het oude Hertogdom Brabant.

Europees confederalisme

Er is meer… Het nieuwe Brabant “is bovendien een economische en sociale werkelijkheid die staats- en taalgrenzen overstijgt”. Als “groot middengewest in de Benelux en Europa zou de nieuwe Brabantse Unie een grote rol kunnen spelen in een integratiegedachte die moet uitmonden in een Europees confederalisme”.

De nieuwe naam voor onze provincie zal ook verwarring met de havenstad Antwerpen voorkomen, zo stellen De Bont en Van den Eynde. De staatsgrenzen moeten niet noodzakelijk verdwijnen om dit voorstel te realiseren, zo menen ze nog.

Grondwet wijzigen

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft het voorstel al in overweging genomen, maar nog niet goedgekeurd. Als dat zou gebeuren, dan kan de volgende Kamer de naamsverandering doorvoeren, want de Grondwet moet hiervoor gewijzigd worden.

JDW

Het volledige voorstel vindt u in dit pdf-bestand.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER