Staking brug- en sluiswachters afgeblazen

Staking brug- en sluiswachters afgeblazen

Staking brug- en sluiswachters afgeblazen

Print
De socialistische vakbond heeft een staking bij de brug- en sluiswachters afgeblazen. De werknemersorganisaties hebben intussen ook al een eerste overleg gehad met het Agentschap Waterwegen en Zeekanaal.

Volgens het agentschap stond dat gesprek al langer op het programma. De ACOD had opgeroepen tot staken, maar trok die donderdagochtend weer in.

Vergoedingen

De bonden pleiten voor een harmonisering van de vergoedingen en toelagen. Door de fusie van de NV Zeekanaal met de administratie Waterwegen en Zeewezen wordt niet iedereen meer op gelijke voet behandeld.

Het agentschap wil tegen het einde van dit jaar een akkoord met het personeel bereiken.

Koelkast

Een ander heikel thema, het gelijktrekken van de werkregling, wordt in de koelkast gestopt. Het agentschap had graag gehad dat iedereen in shiften van acht uur werkt, maar het personeel houdt vast aan de langere shiften van 12 uur en 13,5 uur.

.

Nu in het nieuws