Fractie CD&V/N-VA in Kamer is niet meer

De CD&V/N-VA-fractie in de Kamer heeft opgehouden te bestaan. Dat heeft CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten gisteren aangekondigd in de conferentie van de voorzitters. Het is een verder gevolg van de breuk binnen het kartel. De twee partijen gaan nu elk een eigen fractie vormen. De CD&V heeft 24 volksvertegenwoordigers, de N-VA 6.

wverhaert

In de Kamer kent men twee soorten van fracties. Grote fracties hebben stemrecht in de commissies en krijgen daarnaast ook meer middelen en personeelsondersteuning.

Het is om die reden dat Groen! en Ecolo samen één fractie vormen. Kleine fracties mogen in commissie wel meepraten, maar niet meestemmen. Ze krijgen ook minder geld en personeel.

Elke commissie telt 17 leden. De breuk in de CD&V/N-VA-fractie heeft voor gevolg dat de CD&V overal één commissielid verliest ten voordele van de PS.

N-VA is de grote verliezer

In feite is vooral de N-VA de grote verliezer. Het kartel had immers 4 commissieleden: 3 CD&V en 1 N-VA. Het is de N-VA’er die overal wegvalt en vervangen wordt door een PS’er. De nieuwe samenstelling van de commissies is 3 CD&V, 3 MR, 3 PS, 2 Open Vld, 2 sp.a, 2 Vlaams Belang, 1 cdH en 1 Groen/Ecolo. Voorts verliest de N-VA met Sarah Smeyers zijn enige commissievoorzitter. Dat wordt een CD&V’er.

Andere gevolgen van de breuk in de CD&V/N-VAfractie zijn dat de sp.a een ondervoorzitter krijgt in plaats van een secretaris, dat de PS de vrijgekomen functie van secretaris krijgt en dat de sp.a eind dit jaar een quaestor krijgt ten nadele van CD&V.

Eric DONCKIER

MEER OVER CD&V

Nu in het nieuws