Lot van Hof ter Saksen ligt ter discussie

Lot van Hof ter Saksen ligt ter discussie

Lot van Hof ter Saksen ligt ter discussie

Print
Beveren-Waas - Drie kandidaten meldden zich om te investeren in een nieuwe bestemming voor het kasteel van Hof ter Saksen. Er wordt nu onderzocht of die interessant genoeg zijn. Huis Piers komt eind deze maand te koop.

De drie kandidaten stelden hun project voor het Hof ter Saksen voor in aanwezigheid van schepen van Patrimonium en Monumenten Raf Van Roeyen (CD&V). “Het gaat om drie heel verschillende voorstellen. Eén kandidaat houdt het bij een quasi volledige invulling voor horeca. Een andere plant een sterke privé- invulling met beperkte verblijfsaccommodatie. De derde geïnteresseerde denkt aan een brede invulling met polyvalente zalen.”

Er was volgens Van Roeyen niet meteen een voorstel dat er echt uit sprong. “Momenteel maakt de bevoegde ambtenaar een evaluatie van alle drie. Op basis daarvan zal het schepencollege eind deze maand beslissen of er met één of meerdere kandidaten verder wordt gepraat, of dat er een nieuwe aanbesteding wordt uitgeschreven.”

Restauratie

In een eventuele nieuwe aanbesteding zouden meer details moeten staan over de mogelijke inbreng van de gemeente voor kosten van de binnenrestauratie.

“Het huidige aantal kandidaten ligt wellicht eerder laag omdat daarover in de offerteaanvraag geen criteria stonden. We spreken hier toch over een bedrag van 2 miljoen euro. Dat is evenveel als voor de buitenrestauratie. Dat bedrag volledig moeten investeren, schrikt veel potentiële kandidaten af.”

Huis Piers

Voor Huis Piers, het oude vredegerecht in de Vrasenestraat, is de kogel wel door de kerk.

“Eind deze maand al krijgt de gemeenteraad de beslissing voorgelegd om het gebouw voor erfpachtvergoeding voor een periode van minstens 27 jaar aan de privésector over te laten. Ook hier zal de mate waarin de gemeente moet bijspringen in de restauratiekosten, meespelen. We hebben haast gemaakt van dit dossier omdat het gebouw dringend onder handen moet worden genomen.”

MEER NIEUWS UIT HET WAASLAND

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio