Gemeenschapsdialoog begint vandaag

Gemeenschapsdialoog begint vandaag

Gemeenschapsdialoog begint vandaag

Print
In het statige Paleis der Academiën, schuin tegenover het Koninklijk Paleis en rechtover het Warandepark in Brussel, komen vandaag om 11 uur de twaalf onderhandelaars samen om de communautaire dialoog op gang te trekken. Hoe zijn de delegaties samengesteld?

Franstaligen

° Philippe Moureaux (PS), senator en ondervoorzitter
° Jean-Claude Marcourt (PS), Waalsminister van Economie
° Armand De Decker (MR), Senaatsvoorzitter
° Olivier Maingain (FDF), voorzitter FDF
° André Antoine (cdH), Waals viceminister-president
° Marcel Cheron (Ecolo) Senator

Nederlandstaligen

° Kris Peeters (CD&V), Vlaamsminister-president
° Steven Vanackere (CD&V) Vlaamsminister van Welzijn
° Dirk Van Mechelen (OpenVld), Vlaams viceminister-president
° Guy Vanhengel (Open Vld), minister van Financiën Brussel
° Frank Vandenbroucke (sp.a), Vlaams viceminister-president
° Bert Anciaux (Vl. Pro), Vlaamsminister van Cultuur

Ministers

° De ministers van Institutionele Hervormingen Didier Reynders (MR) en Jo Vandeurzen (CD&V) schuiven toch mee aan tafel voor de openingszitting. Ze nemen echter niet deel aan alle vergaderingen. Eerder zei Reynders geen tijd te hebben voor de dialoog omdat hij al bezig is met de verkiezingscampagne voor 2009.

° Het is de bedoeling dat Kris Peeters samen met Armand De Decker de dialoog voorzit.

° Met Vanhengel, Vanackere en Anciaux aan Vlaamse en met De Decker, Moureaux en Maingain aan Franstalige kant zitten er zes Brusselaars aan tafel.

° De Vlaamse afvaardiging bestaat volledig uit Vlaamse ministers. DeFranstaligen hebben slechts twee excellenties gedelegeerd. Rudy Demotte, de evenknie van Kris Peeters, onderhandelt niet mee.

° Bij de PS wordt Marcourt vervangen door zijn collega van Financiën Michel Daerden als de financiële vraagstukken aan bod komen.

° Cheron en zeker Moureaux kunnen terugvallen op een enorme ervaring in communautaire onderhandelingen.

Agenda

Voor de Vlaamse delegatie start de dialoog met een open agenda, een “wit blad”. CdH-voorzitster Joëlle Milquet zette gisteren de prioriteiten van de Franstaligen op een rijtje. Ze hamert op de bescherming van de rechten van hun taalgenoten in de Brusselse Rand, de herfinanciering van Brussel, het behoud van de unitaire sociale zekerheid en verzet zich tegen fiscale concurrentie tussen de gewesten.

Voor de Nederlandstaligen moeten er akkoorden worden afgesloten over het arbeidsmarkt- en het gezinsbeleid en over meer fiscale autonomie. Het volstaat voor de Vlaamse onderhandelaars niet omhet eerste pakket maatregelen, waarover de wijzen vorig jaar een akkoord hebben bereikt, op te warmen.

“Het is noodzakelijk dat de onderhandelingen nu gestart worden en dat ze snel resultaat opleveren, om te vermijden dat het vertrouwen in de dialoog zoek raakt”, aldus Vlaams minister-president Kris Peeters dinsdag. “Als het tot een akkoord komt bij de onderhandelingen dienen alle betrokken partijen te garanderen dat inhet federale parlementdehervormingen sowieso goedgekeurd worden.”

Hij onderstreepte nog dat hij met een sterke delegatie rond de tafel gaat zitten en wilde zichzelf geen deadline opleggen. “De enige deadline is die van de verkiezingen in juni 2009.”

MEEST RECENT