Schooltoelage kleuter- en lager onderwijs groot succes

Schooltoelage kleuter- en lager onderwijs groot succes

Schooltoelage kleuter- en lager onderwijs groot succes

Print
Met 47.421 aanvraagdossiers op een totaal van 100.801 lijken de nieuwe schooltoelagen voor kleuters en lagere-schoolkinderen een groot succes. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Chokri Mahassine (sp.a) vastkreeg.

Dit schooljaar kunnen ouders voor het eerst een schooltoelage aanvragen voor hun kinderen in het kleuter- en lager onderwijs. Voor een kleuter krijgen ze 80 euro, voor een lagere-schoolkind 90 tot 130 euro. De school- en studietoelagen voor leerlingen uit het secundair onderwijs (112-496 euro) en het hoger onderwijs (tot 3.069 euro) bestonden al langer. Onderwijsminister Frank Vandenbroucke heeft de inkomensgrenzen fors opgetrokken waardoor naar schatting 300.000 gezinnen (één op vier) recht hebben op zo’n toelage.

Veel aanvragen

Sinds de start half augustus zijn al 150.000 aanvraagdossiers ingediend. Tot gisteren waren er daarvan al 100.801 geregistreerd, weet Vlaams parlementslid Chokri Mahassine (sp.a). Wat zeggen de cijfers? Voor 14.617 kleuters werd een aanvraag ingediend. Dat is 6,16 procent van alle 237.217 kleuters in Vlaanderen. Er werd voor 32.804 leerlingen van het lager onderwijs een aanvraag ingediend. Op een totaal van 440.733 lagere-schoolkinderen in Vlaanderen maakt dat 7,44 procent. Voor het secundair onderwijs werden al 39.685 aanvragen ingediend. Op een totaal van 464.100 leerlingen

Limburg

Sp.a-Limburg is de voorbije weken de boer opgetrokken om ouders bewust te maken dat ze een school- of studietoelage kunnen aanvragen. “Sp.a-Limburg heeft 50.000 folders laten drukken en verspreid bij de doelgroep aan schoolpoorten. Vooral in de mijngemeenten was dit een succes. Logisch want daar vind je nog altijd meer laaggeschoolde en allochtone ouders - die verdienen doorgaans minder en komen dus ook sneller in aanmerking voor een toelage”, zegt Chokri Mahassine. Daarnaast heeft ook de socialistisch mutualiteit De Voorzorg in zijn kantoren intensief campagne gevoerd. “Daarnaast hebben alle Limburgse sp.a-parlementairen op zitdagen ouders geholpen met het invullen van het anvraagformulier. Op de kantoren van De Voorzorg gebeurde hetzelfde.”

.

Nu in het nieuws