"Emoties hebben een directe impact op gezondheid"

Emoties hebben een directe impact op gezondheid

"Emoties hebben een directe impact op gezondheid"

Print
“In de geneeskunde gaat vandaag alle aandacht naar medisch-technische doorbraken en nieuwe medicatie. Belangrijk, maar het brengt geen soelaas voor de epidemie van onverklaarbare aandoeningen en stressziekten”, zegt Jos Vranckx, gezondheidsspecialist en oud-journalist van Gazet van Antwerpen, die daarover een boek schreef.

De levensverwachting lag nooit zo hoog als vandaag en toch slikken we steeds meer pillen en neemt het aantal onbegrepen ziekten en depressies toe. “Tijdens mijn loopbaan als medisch journalist heb ik gezien hoe die fenomenen de voorbije jaren nadrukkelijker opdoken. De geneeskunde staat er machteloos tegenover. Er ontbreekt een link, een factor x, zeg maar”, vertelt Jos Vranckx. Omdat hij aanvoelde dat er een onevenwicht was, verdiepte hij zich in het recente wetenschappelijke onderzoek. Hij legt daarbij verbanden uit tussen zingeving, positieve psychologie en de bewezen impact ervan op onze gezondheid. “Die relatie wordt een van de meest fascinerende onderzoeksdomeinen uit de 21ste eeuw.”

Waarom rust er zo’n enorm taboe op die link tussen geloof, vertrouwen en gezondheid, als er zoveel wetenschappelijke bewijzen bestaan?

Een heel complex fenomeen. De farma-industrie en haar belangen spelen natuurlijk een rol. Het is ook een mentale kwestie. Mensen die zich wat minder voelen, willen meteen een pil. Door de vele hoera-berichten over medische ontdekkingen, zoals de stamceltherapie of de hormonenbehandelingen, koesteren we ook overspannen verwachtingen in de geneeskunde. De medische wetenschap superspecialiseert, wat ook nodig is, maar intussen verliest ze de blik op het grote geheel. De invloed van geest op lichaam en vice versa.De impact van emoties, van mentale factoren op ons hele lichaam werd altijd als soft afgedaan, terwijl die net heel krachtig zijn. Deze aanpak is ook niet commercialiseerbaar. Er valt geen geld aan te verdienen en vandaar het gebrek aan belangstelling. Terwijl het onze gezondheidszorg veel geld zou besparen, als we zo ziekten kunnen voorkomen of sneller genezen.

Het enorme succes van onder meer de cardiologie doet ons uit het oog verliezen dat intussen de onderliggende factoren niet worden aangepakt?

Pas dit jaar met de Week van het Hart hebben de cardiologen openlijk de nadruk gelegd op de negatieve impact van chronische stress voor het hart. Tot nu toe draaide alles rond de hoge bloeddruk en cholesterol. Het hart is geen pure bloedpomp, het weerspiegelt het hele gevoelsleven, concluderen wetenschappers. Op scans is aangetoond hoe groot de impact van emoties is op het functioneren van het hart. Net als de persoonlijkheid. Wie optimistisch aankijkt tegen een revalidatie, heeft een veel betere prognose dan wie blijft hangen in geklaag.

Lees het volledige artikel in de krant.

MEEST RECENT