’t Dak viert nieuwe naam met straatfeest

’t Dak viert nieuwe naam met straatfeest

’t Dak viert nieuwe naam met straatfeest

Dendermonde - CAW ’t Dak – Teledienst is niet langer. Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk voor het arrondissement Dendermonde doopte zijn naam om tot CAW Regio Dendermonde omdat op die manier de vlag beter de lading dekt. De nieuwe naam werd gevierd met een straatfeest.

“De naam CAW ’t Dak – Teledienst kwam tot stand na tal van fusies van verscheidene diensten die vroeger al aan eerstelijnshulp deden. Daaronder horen vormen van hulpverlening waarvoor mensen niet bij een dokter terecht kunnen, zoals de opvang van daklozen”, schetst directeur Rita De Vis. “Omdat ons werkingsgebied zich uitstrekt over het hele bestuurlijk arrondissement Dendermonde, wat goed is voor tien gemeenten en 180.000 inwoners, vonden we dat de tijd rijp was voor een meer passende naam: CAW Regio Dendermonde.”

Laagdrempelige dienstverlening

Het CAW wil een laagdrempelige dienstverlening aanbieden aan alle mensen met vragen of problemen. Iedereen is er welkom en het CAW is er zeker voor mensen die meer kwetsbaar zijn door kansarmoede, thuisloosheid, lage scholing of afkomst.

CAW Regio Dendermonde heeft onthaaltehuizen voor thuisloze mannen en vrouwen. Daarnaast is er nog de algemene dienstverlening De Kastanje en een Jongeren Advies Centrum. Het CAW is ook actief in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde, goed voor 23 gemeenten en 588.612 inwoners, op vlak van diensten als slachtofferhulp, justitieel welzijnswerk en de neutrale bezoekruimte.

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio