Sportsubsidiereglement werkt ongelijkheid weg

Brecht - De gemeenteraad van Brecht keurde een subsidiereglement goed voor de sportverenigingen. Er komen toelagen voor clubs die privésporthal De Zandbergen in Sint-Job afhuren.

Sportverenigingen kunnen financiële ondersteuning krijgen als ze werken met ouderen en andersvaliden, maar ook als ze duurzaam sportmateriaal aankopen. Beginnende verenigingen hebben voortaan recht op een opstartsubsidie. Belangrijk is de aandacht die uitgaat naar kwaliteitsvolle begeleiding van de leden.

Verdrievoudiging

Sportschepen Daan De Veuster (CD&V): “Dankzij het nieuwe subsidiereglement gaan we onder onze sportverenigingen liefst 33.000 euro verdelen. Dat is driemaal meer dan nu het geval is. Met de subsidie voor kadervorming kunnen we voortaan inwoners van onze gemeente die een sportopleiding willen volgen, daadwerkelijk ondersteunen.”

Gelijkheid

Hij vervolgt: “Dankzij de huursubsidie voor De Zandbergen zullen onze Brechtse verenigingen in de Sint-Jobse sporthal kunnen sporten aan dezelfde tarieven als in de gemeentelijke sporthal in Brecht-centrum. Zo wordt een ongelijkheid qua tarifiëring weggewerkt. Vooral voor de Sint-Jobse sportverenigingen is dit van belang.”

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio