Dure campagne moet Vlaams Belang er bovenop helpen

Dure campagne moet Vlaams Belang er bovenop helpen

Dure campagne moet Vlaams Belang er bovenop helpen

Print
Vlaams Belang wil zich opnieuw profileren als voortrekker voor de Vlaamse onafhankelijkheid. Een grootscheepse campagne van 400.000 euro met als slagzin 'Stop het geknoei - Vlaanderen op eigen kracht', moet het Belang weer op de politieke kaart zetten.

"Binnen België is geen goed bestuur mogelijk. Dat is voldoende bewezen in de afgelopen maanden," zei partijraadvoorzitter Luk Van Nieuwenhuysen. "Nu moeten we overgaan tot de boedelscheiding. Zelfs de financiële crisis kan niet verdoezelen dat Vlaanderen onafhankelijk moet worden."

Een congres op 2 november in Gent moet het hoogtepunt van de campagne worden.

.

Nu in het nieuws