Verkeerssituatie Ezaart wijzigt

Een aannemer start maandag 6 oktober met de heraanleg van het kruispunt van de Zuiderring, Ezaart en de Sint- Antoniusstraat op de grens Geel-Mol. Er komen verkeerslichten. Het doorgaand verkeer zal slechts beperkte hinder ondervinden.

jvandermosten

Slimme verkeerslichten

De werkzaamheden aan het kruispunt dat nog net op Geels grondgebied aan het begin van de Molse Zuiderring ligt, duren tot half december. Er komen slimme verkeerslichten (deze spelen in op de verkeerssituatie en verbeteren zo de verkeersdoorstroming, red.) met voorselecties naar alle richtingen.

Het kruispunt krijgt een nieuwe toplaag en de fietspaden worden aangepast. Het doorgaand verkeer kan over één rijstrook in beide richtingen. Het verkeer van de Sint-Antoniusstraat en Ezaart kan al die tijd niet via de Ring rijden.

Laatste kruispunt

Het is meteen het laatste kruispunt van de Zuiderring dat met verkeerslichten een stuk veiliger wordt gemaakt. Eerder kwamen al de Bankei, Molderdijk, Postelsesteenweg en Toemaathoek aan de beurt.

“Het kruispunt met Ezaart wordt ongeveer op dezelfde manier aangepakt als dat van de Toemaathoek”, verduidelijkt burgemeester Paul Rotthier (CD&V). “En daar hadden de ingrepen een gunstig effect op de verkeersveiligheid.”

Afsluiten

De burgemeester maakt duidelijk dat de heraanleg losstaat van de streefbeeldstudie. De studie lokte enkele jaren geleden protest uit omdat het aantal mogelijkheden om de Zuiderring op te rijden en over te steken drastisch zou verminderen.

“Wij gaan met die plannen nog steeds niet akkoord omdat de gevolgen voor het wegennet niet werden onderzocht”, zegt Rotthier. “We vrezen dat bijvoorbeeld de Borgerhoutsendijk afsluiten tot veel sluipverkeer zou leiden.”

De burgemeester vermoedt dat de realisatie van de streefbeeldstudie nog minstens een kwarteeuw op zich zal laten wachten.

Meer nieuws uit de Kempen

DOEN! in de Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio