45 nieuwe windturbines dit en volgend jaar

45 nieuwe windturbines dit en volgend jaar

45 nieuwe windturbines dit en volgend jaar

Print
De 127 windturbines in Vlaanderen wekten vorig jaar samen 309 GWh op. Dat komt overeen met het verbruik van ongeveer 88.250 gezinnen. En de groei gaat door: dit en volgend jaar worden nog eens 45 bijkomende turbines gebouwd of vervangen. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) van Vlaams minister van Energie, Openbare Werken, Leefmilieu en Natuur Hilde Crevits.

Omdat de elektriciteitsproductie op basis van windenergie wereldwijd toeneemt, peilde Jos De Meyer naar een Vlaamse stand van zaken. Vlaanderen beschikt volgens de gegevens van de VREG momenteel over 171,6 MW aan windturbinevermogen (127 turbines). De turbines produceren samen ongeveer 309 GWh. Opgesplitst per provincie heeft Antwerpen momenteel iets meer dan 52 MW staan (29 turbines), West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen telkens ongeveer 49 MW.

Bijkomende turbines

Volgens het Vlaams Energieagentschap zijn voor 45 bijkomende windturbines bouw- en milieuvergunningen verleend. Dat vertegenwoordigt een vermogen van ongeveer 84,4 MW.Van deze vergunde windturbines wordt ongeveer 57 MW in West-Vlaanderen gerealiseerd, 14 MW in Antwerpen en 13 MW in Oost-Vlaanderen. In West-Vlaanderen worden in het bestaande windturbinepark in Zeebrugge 24 relatief kleine turbines vervangen door 14 turbines van een groter type met een veel hogere capaciteit. Die vervanging is deze maand van start gegaan

.
MEEST RECENT