Revolutie in Bevers patrimonium

Revolutie in Bevers patrimonium

Revolutie in Bevers patrimonium

Beveren-Waas - Bij de bouw van een nieuw gemeentehuis op het Gravenplein wordt bekeken hoe ook de OCMW-administratie er een onderkomen kan vinden. Dan kan de OCMW-vestiging in de Oude Zandstraat worden verkocht. Het is de aanzet van een carrousel van de bestemmingen van openbare gebouwen in het Beverse centrum.

“Het uitgangspunt is dat Beveren de jongste jaren sterk groeide, maar de gemeente organisatorisch niet kon volgen. Daarom willen we van de bouw van een nieuw gemeentelijk administratief centrum op het Gravenplein gebruik maken om een en ander te herschikken. Daarbij bestaan geen taboes”, legt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) uit (foto, op locatie nieuw gemeentehuis).

OCMW integreert

Bij de planning van het nieuwe gemeentehuis toonde het OCMW interesse om zijn diensten in het nieuwe centrum op het Gravenplein te integreren. “Dat biedt het OCMW een oplossing voor zijn plaatsgebrek. Het laat bovendien heel wat besparingen toe. Denk maar aan het gebruik van vergaderruimten, computersystemen, gezamenlijke aankopen, onthaal, enz. De verkoop van het terrein in de Oude Zandstraat levert extra middelen op voor het nieuwe administratief centrum.”

Huis Piers

Centen verwacht Van de Vijver ook van het oude vredegerecht in de Vrasenestraat, ook bekend als het Huis Piers. “We stellen het volgens een erfpachtformule ter beschikking van de privésector. Een horecabestemming ligt voor de hand. Het verdwijnen van vergaderruimte voor het verenigingsleven vangen we op in het Huis Everaert in de Kloosterstraat, het gebouw aan de ingang van de vroegere bibliotheek. Het achterste gedeelte van de oude bibliotheek gaat naar de naburige Sint-Maartenschool.”

Ook de Beverse politie wil meer ruimte. Hier werd beslist om het bestaande gebouw te renoveren en uit te breiden. Bij deze operatie komt de voormalige rijkswachtkazerne in de Kleine Bosweg te koop te staan.

MEER NIEUWS UIT HET WAASLAND

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio