Niel keurt akkoord Integan en Telenet af

Op de jongste gemeenteraad werd unaniem beslist om de overeenkomst tussen Integan en Telenet niet goed te keuren. Het akkoord houdt in dat kabeltelevisiebedrijf Integan zijn klantenbestand verkoopt aan Telenet, dat dan ook het zenderaanbod op de kabel zou bepalen.

“Tijdens een toelichtingsvergadering door Integan bleek dat het sociaal plan voor die doorverkoop pas zou worden voorgesteld nadat de gemeenteraden van de vennoten hun akkoord hadden gegeven over de samenwerkingsovereenkomst. Dat is onaanvaardbaar en wel om twee redenen”, reageert Jim Deridder, bevoegd voor bestuurlijke organisatie.

“Enerzijds is het ongehoord dat een belangrijk aspect zoals de impact op het personeel ’verborgen’ wordt gehouden tot na de goedkeuring en de ondertekening van de overeenkomst. Anderzijds komt hierdoor ook de financiële afwikkeling in het gedrang. De kosten van het sociaal plan, die dus ook nog niet gekend zijn, moeten immers nog worden afgetrokken van het overnamebedrag dat Telenet biedt. De overnamesom wordt daardoor veel meer bruto dan netto. Dit is allemaal erg onduidelijk.”

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio