Rumst staat unaniem achter landbouwers

Rumst - De gemeenteraad is verbolgen over het feit dat de Vlaamse regering in haar Ruimtelijk Structuurplan ruim tien hectare ‘agrarisch gebied’ plots inkleurt als ‘gemengd regionaal bedrijventerrein’. Marc Verschueren, fractieleider van CD&V, spreekt van een absurd plan en krijgt de steun van de hele gemeenteraad om een bezwaarschrift in te dienen.

Het plan van de Vlaamse regering om in Reet (Rumst) meer dan honderdduizend vierkante meter land- en tuinbouwgrond om te vormen tot industriegebied stuit op fel plaatselijk verzet. Nadat eerder bewoners, familie en verenigingen als Landelijke Gilde en KLJ met een protestactie waren gestart, krijgt de buurt nu ook de steun van de voltallige gemeenteraad.

“Naast het feit dat hiermee een grote groene, open ruimte in het westen van onze gemeente dreigt verloren te gaan, is dit in strijd met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen dat ons eerder selecteerde als buitengebied”, zegt Marc Verschueren. “Ook in het provinciale plan staan andere richtlijnen vermeld.”

Verschueren vraagt de andere partijen om solidair te zijn in het protest tegen de nieuwe plannen. Zowel Vollebergh (Vlaams Belang) als André Gielis (Open Vld-3D), Kristin Jacobs (sp.a) als Geert Antonio (NV-A) hebben hun steun toegezegd en willen samen bezwaar in dienen. Als argumenten halen ze ’de invulling van ongebruikte terreinen elders, bijkomende wateroverlast en verdere versnippering van beschikbare landbouwgrond’ aan.

Schepen Huyghe zei dat het schepencollege een degelijk stedenbouwkundig én juridisch dossier zal laten opmaken. “Hierbij gaan we samenwerking zoeken met onze collega’s uit Kontich, waar zestig hectare gebied geviseerd wordt.”

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio