Gekrakeel rond bouw appartementen zwelt aan

Zandhoven - Groen! heeft afgelopen zondag een actie gehouden aan de kerk van Pulle in verband met de bouwovertreding aan een appartementencomplex in aanbouw. Met een rood-wit lint gaven de actievoerders aan hoever de appartementen volgens hen op het openbare kerkpad (voetweg 25) staan. Ondertussen vertonen de omliggende huizen de eerste scheuren.

De actievoerders hadden de bouwplannen uitgespreid op een tafeltje aan de werf, die inmiddels door de gemeente is stilgelegd in afwachting van het nieuwe openbaar onderzoek dat tot 7 oktober loopt. Bij het vorig openbaar onderzoek werden 8 bezwaarschriften ingediend.

Handtekeningen

“Ondertussen heb ik 25 bijkomende handtekeningen verzameld”, zegt Ward Belmans (Groen!). “Alles gaat terug op een fout die in 1951 werd gemaakt. Iedereen in Pulle weet dat de oude slachterij toen deels op openbare weg werd aangelegd. Toch werd bij de nieuwe bouwaanvraag in 2005 van huidig projectontwikkelaar IPM Bouw die historische bouwovertreding in stand gehouden. De projectontwikkelaar kreeg een vergunning voor een te bebouwen oppervlakte van 551 m², terwijl het perceel volgens de kadastrale gegevens maar 535 m² groot is.”

Door al die vertragingen groeit het ongenoegen in de buurt. Ludo Michiels woont in een huis tegenover de winkel in huishoudartikelen die eerder even ontruimd moest worden. Ook hij heeft nu scheuren in zijn plafonds en gevel. Zelfs de nieuwe appartementen naast de kerk vertonen een scheur.

Smeekbede

“Bij een normale werf draaien de pompen ongeveer drie maanden. Hier duurt het wegpompen van het grondwater nu al zeven maanden. Met als gevolg dat de veranderde bodemstructuur onze huizen doet verzakken”, legt Michiels uit.

“Om verdere scheuren te vermijden, heb ik de aannemer gesmeekt de pompen stil te leggen. 'Zorg jij dan dat mijn vergunning in orde komt, zodat ik verder kan bouwen', kreeg ik als antwoord. Als het tot een proces komt, kan deze patstelling nog jaren aanslepen. Ik verzamelde 30 handtekeningen van omwonenden met de vraag tot onmiddellijke stilzetting van de pompen. Wij worden trouwens ook horendol van het lawaai.”

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio