Essen sport eind 2010 in nieuwe sporthal

Essen - De nieuwe sporthal in het Sportpark komt eraan. Het gemeentebestuur heeft al op papier gezet aan welke minimumvereisten de sporthal moet voldoen. Nu is het aan geïnteresseerde bedrijven om voorstellen in te dienen.

Burgemeester Van Tichelt, die ook bevoegd is voor Sport (CD&V) licht toe: “Een nieuwe formule werd uitgedokterd: het autonoom gemeentebrijf (AGB) heeft bepaald aan welke vereisten de sporthal minimaal moet voldoen. Dat ’minimumbestek’ gaat nu naar verschillende groepen en bouwbedrijven die voorstellen gaan indienen over het ontwerp, de bouw en de exploitatie van de sporthal.”

Jury

Daarna zal een jury de voorstellen beoordelen en verdere afspraken maken met de geselecteerde groep. In het jargon heeft zoiets een Design-Build-Maintain-Operate(DBMO)-contract. “De bouw wordt gefinancierd door het AGB, die later jaarlijks een concessievergoeding krijgt van de uitbater, afhankelijk van de omzet die wordt gemaakt.”

Tegen februari 2009 moeten er voorstellen binnen zijn en kan de jury aan het werk. “Over een tweetal jaar sporten we in de nieuwe sporthal!” verheugt Van Tichelt zich.

Het wordt een moderne sporthal, met minstens de volgende voorzieningen: een cafetaria, tribune, grote bergruimte, genoeg kleedkamers, een sportzaal met 3 volleybalterreinen, 10 badmintonterreinen, 2 basketbalterreinen en 1 zaalvoetbalterrein. De sportvloer moet daarom minimaal 32 meter bij 42 meter groot zijn.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio