Werken in Erika- en Bremdreef

Schoten - De gemeente wil eind 2009 of begin 2010 weg- en rioleringswerken aanvatten in de Erikadreef en Bremdreef in Schotenhof.

”Er worden bovengrondse straatwerken uitgevoerd, er komt nieuwe straatverlichting en de grachten worden aangepakt”, zegt schepen van Mobiliteit Gerd Adriaensen (CD&V). ”Ook zullen bewoners hun regen- en afvalwater moeten scheiden. Om dat te doen, krijgen ze hulp van een ontkoppelingsdeskundige.”

Om de plannen toe te lichten, vond afgelopen dinsdag een drukbezochte bewonersvergadering plaats. ”De aanwezigen waren over het algemeen positief, al is het natuurlijk nog koffiedik kijken”, zegt Adriaensen. ”Enig heikel punt was het al dan niet invoeren van eenrichtingsverkeer in de Erika- en Bremdreef. Uiteindelijk werd overeengekomen om deze maatregel niet in te voeren.”

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio