De Klamp staat voor  uur van de waarheid

De Klamp staat voor uur van de waarheid

De Klamp staat voor uur van de waarheid

Boom - Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), waarin alle ingrepen zijn opgenomen, wordt eind oktober door de gemeenteraad behandeld. Na de voorstelling van het RUP in de gemeenteraad eind oktober, volgt nog een openbaar onderzoek. Nadien is het aan de provincie om deze beslissingen al dan niet hard te maken.
De site De Klamp situeert zich tussen de Molenstraat, Antwerpsestraat (N177), de Velodroomstraat en Hollezijp. Winkelcentra-ontwikkelaar Multi Development (MD) wil er 100.000 vierkante meter winkels bouwen.

Hard gewerkt

Bert Driesse van MD toont met enkele cijfers aan dat er geen vergelijking mogelijk is met het Wijngegem Shopping Center. “Wijnegem telt een vijftigtal winkels van 150 tot 300 vierkante meter. In Boom zijn de vijf kleinste winkelruimtes tussen de 360 en 500 vierkante meter groot. We willen ook 2.000 ondergrondse parkeerplaatsen bouwen”, zegt Driesse.

Na de infovergadering begin januari voor de bevolking is er hard gewerkt aan het RUP. “Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen van MD, maar ook van de omwonenenden. Voor bijvoorbeeld de bewoners van de Molenstraat en de Antwerpsestraat kan er mogelijk een uitweg achteraan hun woningen gebouwd worden”, stelt burgemeester Patrick Marnef (Boom één).

De gemeente Boom en het Autonoom Gemeentebedrijf Boom (AGB) staan met de bouw van een winkelcentrum op de site De Klamp aan de vooravond van enkele belangrijke beslissingen. De Klamp zou ongeveer 100.000 vierkante meter aan winkels bevatten en zou vijfhonderd arbeidsplaatsen opleveren.

Tewerkstelling

Burgemeester Patrick Marnef geeft toe dat de communicatie rond het project beter had gekund. “Hierdoor is er ruimte ontstaan voor sloganeske taal die niets met de realiteit heeft te maken. Deze kwalijke geruchten zullen we moeten weerleggen”, zegt hij.

Marnef verdedigt zich met de stelling dat het project de tewerkstelling in de Rupelstreek, waar nog steeds veel werkloosheid is, een hele stap vooruit kan helpen. “Ook op ruimtelijk vlak kunnen we de twee helften van Boom, waartussen De Klamp een soort draaischijf en verbinding kan zijn, zo verbeteren. Ik verhul niet dat ook het financieel en fiscaal draagvlak van de gemeente gevoelig verbetert”, zegt hij.

Marnef verwijst ook naar het project Kaai. “Ook voor dat project waren er veel criticasters, maar vandaag wil iedereen op de prachtige kaai aan de Rupel wandelen.” De burgemeester maakt zich sterk dat in zijn coalitie met CD&V en Open Vld alle neuzen in dezelfde richting staan.

Mobiliteitsstudie

Het eerste mobiliteitseffectenrapport (Mober) wordt momenteel aan een tweede studie onderworpen. Een van de belangrijkste krachtlijnen in het rapport is de omleidingsweg richting N177 via Hollezijp en Voetballerstraat over de site De Klamp. “Zo wordt er een extra brug gebouwd naast de site Colruyt over de A12 om tot een perfecte ontsluiting te komen. In dit rapport zijn computersimulaties gemaakt, waarin enkel rekening is gehouden met de ergste verkeersstromen”, verduidelijkt burgemeester Marnef.

Uit de simulaties blijkt dat de rotonde aan Den Beuk moet plaatsmaken voor een kruispunt met verkeerslichten. Ook is gebleken dat de rotonde op De Klamp zelf een turborotonde (een rotonde met twee rijstroken, red.) moet worden. Verder moet het verkeer dat de parkeergarage van het winkelcentrum verlaat, eerst onder de rondweg worden geleid om zo richting N177 aan te sluiten. In de zogenaamde tweede gordel van deze verkeersafwikkeling moet ook het geplande doortrekken van de expressweg naar de E19, waarvan de eerste werkzaamheden al zijn gestart, eveneens tot een vlottere verkeersafwikkeling leiden.

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio