Stad Antwerpen investeert in betaalbare woningen

Op 'het Eilandje' schieten de stadsvernieuwingsprojecten als paddenstoelen uit de grond. Vooral in de Cadixwijk zal de stad veel investeren. "Met de bouwprojecten in die wijk zetten we vooral in op jonge gezinnen met kinderen", vertelt Filip Smits, programmaontwikkelaar van 'het Eilandje'.

mgeysmans

"Op dit moment zijn kinderen onbestaande op 'het Eilandje'", vertelt Smits. "We zouden graag zien dat gezinnen met kinderen zich hier ook komen vestigen. Daarom gaat de stad zwaar investeren in de Cadixwijk. Stad Antwerpen heeft er veel eigendommen in haar bezit, waardoor de woningen zo betaalbaar als mogelijk worden aangeboden. Er zal ook geïnvesteerd worden in sociale voorzieningen zoals scholen en pleinen. Daarnaast zullen er 300 à 400 sociale woningen worden gebouwd. Hiermee krijgen gezinnen die het financieel iets moeilijker hebben ook de kans om hier te komen wonen."

Beau monde

Met de geplande ontwikkelingen in de Cadixwijk maakt de stad een inhaalbeweging. Het moet een tegengewicht bieden voor de oude dokken en de Montevideowijk waar veel beau monde woont. Smits verklaart: "In de Montevideowijk zijn veel eigendommen in handen van privéontwikkelaars die er luxeappartementen neerzetten vanwege de idyllische locatie aan het water in het oude stadsgedeelte." De voorbije jaren is de markt voor luxewoningen op 'het Eilandje'geboomd. Maar vermits de markt voor luxewoningen tegenwoordig verzadigd is, zijn ook de privéontwikkelaars voorstander voor het bouwen van betaalbare woningen. Smits hoopt dat met de bouw van betaalbare en sociale woningen in de Cadixwijk er jonge en multiculturele gezinnen zullen neerstrijken.

Geen nieuwe Meir

Links en rechts vreest men echter dat het hart van de Cadixwijk, de Amsterdamstraat, de Meir van 'het Eilandje' zal worden. "Het is niet onze bedoeling dat grote winkelketens, zoals Decathlon, zich daar komen vestigen", verklaart Smits. "In tegenstelling tot de Meir moet de commerciële buurt aan de Amsterdamstraat enkel de behoeften van de mensen in de wijk ondersteunen en geen mensen van buitenaf aantrekken. Toch hebben we hier als stad niet altijd controle over omdat de vrije markt een grote rol speelt."

Sociaal programma

De heropleving van de Cadixwijk zal nog niet voor morgen zijn. Eerst worden de oude dokken en de Montevideowijk onder handen genomen. Daarnaast hebben sommige bedrijven nog concessies op gebouwen tot 2010. Toch zijn de projectontwikkelaars samen met hun collega's van 'stad in beweging' reeds begonnen met het opstellen van een sociaal programma dat de wijk leefbaar moet houden na de vernieuwingen. Onlangs werd er bij de huidige bewoners van de wijk al een enquête afgenomen. Uit de resultaten zal worden afgeleid welke sociale voorzieningen de buurt nodig heeft. "Als blijkt dat de jongeren geen plaats hebben om lekker te relaxen, zullen we een ruimte voorzien waar dat wel mogelijk is", zegt Smits. Veronique Bosh, een van de huidige wijkbewoners reageert reageert alvast enthousiast: "Er ontbreken in deze wijk sociale voorzieningen die het leuk maken om je hier als jong gezin met kinderen te komen vestigen. Dat zal vanaf nu veel verbeteren."

© StampMedia - 2008 - Vincent Van Nauw

Foto: Vincent Van Nauw

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio