Staking van politieagenten zorgt voor verwarring

Antwerpen is in de war. De politievakbonden riepen agenten op om tot het einde van de maand kleine verkeersovertredingen niet te beboeten. Zoals blijkt uit de reacties op www.gva.be, deden velen door de ’boetestaking’ net iets minder moeite om de regels na te leven, maar kregen ze tot hun verbazing toch een ticketje.

Met de ’boetestaking’ willen de vakbonden de onderbezetting van het korps aankaarten en een nieuwe uurregeling voor de interventieploegen afdwingen. Ze willen naar eigen zeggen vooral de burger niet treffen. Volgens NSPV-vakbondsman Luc Goos haalt die er zelfs een beetje voordeel uit. Toch ervaren heel wat Antwerpenaars de ’geste’ anders. Zo bleek ook uit de talrijke reacties op de GvA-website.

Parkeermeters

Stelling: Het grootste misverstand draait rond het parkeren in zones waar parkeermeters staan.

Surfer: ”Ik nam aan dat er geen controles zouden worden uitgevoerd en ik werd beboet in een betaalzone.”

Goos: ”In die zones delen de parkeerwachters van Gapa retributies uit. Het stedelijk parkeerbedrijf heeft niets met de politiewerking te maken. Aan de parkeermeters moet dus nog steeds betaald worden.”

Tolerantere aanpak

Stelling: Ook wie zich aan andere kleine overtredingen schuldig maakte, kreeg - tegen de verwachting in - een bekeuring.

Surfer: ”Op zaterdag kreeg ik een boete voor het niet gebruiken van mijn parkeerschijf. Ik dacht dat de agenten niet meer schreven.”

Goos: ”Procentueel hebben we moeilijk zicht op het aantal agenten dat meedoet, maar we krijgen vanuit de verschillende afdelingen toch positieve signalen. Er wordt wel degelijk toleranter opgetreden. Het afgelopen weekend is tijdens de Wodca-actie zeker meer met de vinger gewezen dan beboet als gecontroleerde bestuurders geen gordel droegen of met de gsm achter het stuur zaten te bellen. Zoals bij iedere staking zijn er altijd mensen die niet meedoen. We kunnen mensen niet verplichten.”

Zin?

Vraag: Heeft een boetestaking dan wel zin?

Goos: ”Het stakingsrecht bij de politie is uitgehold omdat niemand de taken kan overnemen. Omdat we toch met onze grieven naar buiten moeten komen, willen we dat op een zo vriendelijk mogelijke manier doen.”

Saskia CASTELYNS

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio