Antwerk! sluit de deuren

De Jongerenwerkwinkel begeleidde de voorbije twee jaar werkzoekenden tussen de 18 en 25 jaar zonder A2-diploma bij het solliciteren. Het project van de Jongerenwerkwinkel kwam er op vraag van minister Frank Vandenbroucke. VDAB, de stad Antwerpen en het OCMW zorgden voor de regie en werkten hierbij samen met een zevental organisaties. “Dat is wat dit project zo uniek maakte,” vertelt Katrin Poels, begeleider in de Jongerenwerkwinkel.

Maar de begeleide jongeren zullen zich na september opnieuw moeten richten tot de werkwinkel in hun buurt. Hoewel er sprake is van een gecontroleerde overdracht, zijn de begeleiders bezorgd. “Veel van de jongeren hebben al een negatieve ervaring met de lokale werkwinkel achter de rug,” verduidelijkt medewerkster Nadia Benabdessamad. “We sturen ze bij wijze van spreken terug naar de slachtbank.” “Hier voelden de jongeren geen stempel van VDAB op zich drukken,” vult Poels aan. “Bij ons voelden ze geen dwang, bij VDAB wel.”

Het project van de Jongerenwerkwinkel liep eigenlijk maar tot 2007, verduidelijkt de VDAB. “We hebben begin 2008 ervoor gekozen het project met enkele maanden te verlengen, om het rustig te laten uitdoven”, aldus Dirk Van De Poel. “Het sluiten van de jongerenwerkwinkel gaat gepaard met de opstart van een nieuw jeugdwerkplan dat verdeeld wordt over alle lokale werkwinkels.“ ”De focus op jongeren wordt dan ook verdergezet, alleen zal dat nu gebeuren vanuit VDAB”, zegt Axel Dingemans, die de hele werking volgde vanuit de stad Antwerpen.

Dit artikel kwam tot stand door samenwerking met STAMPMedia, het Antwerpse media-agentschap voor jongeren. www.StampMedia.be

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio