“Liever ruimen dan verleggen”

Om wateroverlast tegen te gaan, wil het provinciebestuur van Antwerpen de Risschotseloop in Zoersel omleggen via de Sint-Antoniusbaan en de Hallebaan. Tegelijk moet een retentiebekken komen op de landbouwgronden van de familie Karel Mintjens aan diezelfde Sint-Antoniusbaan. Daar gaan een heleboel onteigeningen mee gepaard en dat zint de bewoners niet.

De Zoerselse bevolking krijgt nog tot en met 2 oktober de tijd om bezwaar in te dienen tegen de plannen van de provincie. “We zijn niet gekant tegen het bestrijden van wateroverlast in onze buurt, maar de manier waarop stuit tegen de borst. Aanleiding voor de provincie om in te grijpen waren de overstromingen van tien jaar geleden”, zegt Greta Van den Broecke uit de Hallebaan.

De Risschotseloop vangt het water op dat van Westmalle komt en kronkelt zich door allerlei privé-eigendommen en daarna via de Antwerpsedreef naar het Zoerselbos. Het alternatief tracé dat de provincie voorstelt, mondt samen met de bestaande Risschotseloop uit in dat bos. “Om dat project te verwezenlijken, wordt 400.000 euro vrijgemaakt voor het verleggen van de loop en 500.000 euro voor de onteigeningen”, voegt Open Vld-gemeenteraadslid Jos Vekemans eraan toe. Hij verdiepte zich in de materie.

Waterziek

Liefst 32 eigenaars van bos- en landbouwgronden langs de Hallebaan moeten volgens de plannen van de provincie gronden afstaan over een diepte van gemiddeld 80 meter om plaats te bieden aan een fraai meanderende beek.

“Bedoeling is de stroming af te remmen zodat het water in de bodem dringt, maar de ontwerpers weten blijkbaar niet dat die weilanden op zich al waterziek zijn. Ze creëren problemen in plaats van ze op te lossen. Zeker als je weet dat aan de kant van de weg al een baangracht ligt. Waarom gebruiken ze die niet als alternatief tracé, aansluitend op de gracht aan de Sint-Antoniusbaan? Voorwaarde is wel dat die geregeld geruimd worden”, vindt Greta Van den Broecke.

Onderhoud

Jos Vekemans geeft de mensen van de Hallebaan groot gelijk. “Greta legt de vinger op de wonde: het ruimen van grachten, beken en waterlopen laat in Zoersel te wensen over. Dat geeft zelfs de provincie toe. Daarom pleiten we ervoor dat de bestaande Risschotseloop goed wordt onderhouden, dat hinderende constructies worden verwijderd en dat opnieuw een drie meterzone aan beide oevers komt, want die werd op vele plaatsen ingepalmd als verlengstuk van de tuinen.”

De buurtbewoners overwegen een advocaat onder de arm te nemen om juridische stappen te kunnen ondernemen tegen het plan én om eventueel een ander studiebureau te kunnen aanstellen dat een voor hen meer aanvaardbare oplossing aanreikt. Het schepencollege van Zoersel is de plannen van de provincie principieel gunstig gezind, maar de gemeenteraad moet maandagavond 22 september nog standpunt innemen.Meer nieuws uit stad en rand

DOEN! in Antwerpen

GVA Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio