Voelt u zich veiliger bij het cameratoezicht in Antwerpen?

De 50 nieuwe camera’s in Antwerpen- Noord en Borgerhout registreerden de afgelopen zes maanden 1.073 inbreuken. In een kwart van de gevallen ging het om sluikstorten. Volgens een onderzoek werkt het systeem echter nog lang niet optimaal.

jrosquin

Vindt u cameratoezicht optimaal voor de bestrijding van overtredingen? Neem deel aan onze poll, en deel ook uw mening ook met de lezers van Gazet van Antwerpen via het reactiescript.Het Nederlandse bureau DSPgroep evalueerde het effect van de vijftig nieuwe camera’s in Antwerpen-Noord en Borgerhout na zes maanden. Onderzoeker Sander Flight van DSP-groep stelde volgende zaken vast:

Sluikstorten

De camera’s registreerden ruim 1.000 inbreuken: 25% sluikstort, 18% openbare orde, 11% verdachte handelingen, 10% geweld tegen personen en 8% verkeer.

“Het is een illusie om te denken dat er door de camera’s geen overtredingen meer zullen gebeuren”, zegt Flight. “Ongeveer 1.000 vaststellingen met vijftig camera’s is te weinig. Dat zijn er slechts drie per dag. Het lage aantal komt door de opstartfase en enkele kinderziekten. Ik verwacht dat dit snel zal stijgen naar 5.000 of 15 vaststellingen per dag.”

Het gerecht vroeg 200 opnames op. In een actie rond sluikstorten raadpleegde de stad Antwerpen 200 camerabeelden.

Effect

Er kwam ook een bevraging van bewoners, bezoekers en ondernemingen. Daaruit bleek dat de komst van de camera’s weinig effect had op de criminaliteit en het veiligheidsgevoel. “Het aantal geregistreerde diefstallen daalde wel en het aantal drugsdelicten en sluikstortovertredingen steeg”, zegt de onderzoeker. “Dankzij de camera’s ziet de politie meer.”

Toch is het volgens het onderzoeksbureau na zes maanden nog te vroeg om enig maatschappelijk effect te zien.

Draagvlak

Veel mensen hebben weet van het verhoogde cameratoezicht en steunen het. De Antwerpenaars beschouwen het niet als een inbreuk in hun privacy.

Tekortkomingen

Het onderzoek nam ook de werking van het cameratoezicht onder de loep. Daar is volgens Flight nog veel ruimte tot verbetering. “De camera’s worden onderbenut”, aldus de onderzoeker. “Ze worden nog onvoldoende gebruikt voor pure surveillance. Ik mis ook elke vorm van registratie. De incidenten en de reacties daarop worden onvoldoende bijgehouden. Dit maakt een evaluatie heel moeilijk. Het draadloze camerasysteem is redelijk uniek. De keerzijde is wel dat Antwerpen werd geconfronteerd met een reeks technische problemen.”

Prioriteiten

De onderzoeker raadt het stadsbestuur en de politie aan om rond prioriteiten te werken. “Het project rond sluikstorten heeft zijn nut bewezen”, zegt Flight. “Bovendien moet de opstelling van de camera’s geregeld worden herbekeken.”

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio